пользователей: 28219
предметов: 12109
вопросов: 227657
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Класифікуйте форми організації цілісного педагогічного процесу. Назвіть основні структурні елементи уроку

Урок - динамічна і варіативна форма організації процесу цілеспрямованої взаємодії  вчителів та учнів, що охоплює зміст, форми, методи і засоби навчання та систематично застосовується для вирішення завдань освіти, розвитку і виховання в процесі навчання; така форма організації навчання, коли заняття проводяться вчителем з групою учнів постійного складу, одного віку та рівня підготовки протягом точно встановленого часу й відповідно до сталого розкладу.

Основні структурні компоненти уроку

1. Осягнення нових знань:

 • ознайомлення зі змістом нового матеріалу;
 • встановлення деяких залежностей і зв*язків між елементами нових знань;

2. Первинне формування умінь:

 • актуалізація знань, які лежать в основі уміння;
 • ознайомлення із сутністю уміння, складом і послідовністю виконання дій;
 • первинне застосування одержаних знань про способи дії на основі виконання пробних вправ;
 • виконання дій у стандартних умовах.

3. Творче застосування знань і вдосконалення умінь:

 • перевірка стану засвоєння знань і сформованості вміння на рівні застосування в стандартних ситуаціях;
 • перенесення знань і засвоєння засобів дій у частково змінені або нові ситуації;

4. Узагальнення та систематизація знань і вмінь:

 • повторення основних фактів, понять, правил, законів, теорій;
 • узагальнення знань;
 • узагальнення умінь.

5. Контроль знань і умінь:

 • перевірка знань учнів, як оволоділи вони фактичним матеріалом на рівні репродукції;
 • перевірка осмисленості знань;
 • перевірка умінь застосувати вивчене у знайомих і нових ситуаціях.

6. Аналіз письмових робіт:

 • загальна характеристика якості виконання робіт;
 • робота над усуненням виявлених прогалин у знаннях і вміннях.

хиты: 440
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
образование
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь