пользователей: 21222
предметов: 10454
вопросов: 177450
Конспект-online
зарегистрируйся или войди через vk.com чтобы оставить конспект.
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Поясніть технологію В. Біблера, С. Курганова(діалог культур)

Проблема діалогу в навчанні та вихованні не є новою, проте в ряді технологій вона зводиться до проблеми спілкування, актуалізації змістотворної рефлексивної та інших функцій особистості. У технології «Діалог культур» сам діалог постає не тільки як засіб навчання, а як сутнісна характеристика технології, визначальна і її мету, і зміст.

В основу технології «Діалогу культур» покладені ідеї М. Бахтіна «про культуру як діалог», ідеї «внутрішньої мови» Виготського та положення «філософської логіки культури» В. Біблера.

Діалог як двосторонній інформаційний смисловий зв'язок є найважливішою складовою процесу навчання. Можна виділити внутрішньоособистісний діалог (протиріччя свідомості і емоцій), діалог як мовне спілкування людей (комунікативна технологія) і діалог культурних смислів, на якому і будується технологія діалогу культур.

 


хиты: 505
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
образование
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2016. All Rights Reserved. помощь