пользователей: 24575
предметов: 11057
вопросов: 195523
Конспект-online
оставь конспект в интернете, это поможет тебе в учебе и подготовке к сессии.
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Охарактеризуйте програмованне навчання, від чого залежить його ефективність?

відносно самостійне й індивідуальне засвоєння знань і вмінь за навчальною програмою спеціальних засобів (підручник, ЕОМ). У 1954 році Б. Скіннер зробив доповідь, у якій виклав концепцію програмованого навчання. Він створив лінійне програмування, що базувалося на біхевіористичній психології, згідно якої навчання здійснюється за принципом "стимул-реакція-закріплення". Це означає: учневі пропонується матеріал, він виконує нові пізнавальні дії, які оцінюються по завершенню виконаної роботи. Біля витоків програмованого навчання стояли американські дидакти та психологи Н. Краудер, С. Преслі, Б.Скіннер. У вітчизняній науці ці питання розробляли П. Гальперін, А. Ланда та ін.


хиты: 239
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
образование
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2017. All Rights Reserved. помощь