пользователей: 27954
предметов: 11961
вопросов: 222139
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Охарактеризуйте проблемне навчання, назвіть його сильні і слабкі сторони

Вид навчання , коли учитель організовує відносно самостійну пошукову діяльність, під час якої учні засвоюють нові знання, уміння і розвивають загальні здібності, а також дослідницьку активність, формують творчі вміння. Навчання як дослідження проблем.

Сильні сторони:

1. Учні включаються в активну інтелектуальну чи практичну діяльність, відчуваючи до того ж сильні позитивні емоції (інтерес,задоволення)

2. В учнів формуються інтелектуальні вміння, сприйняття об*єктів, спостереження, уява, аналіз, класифікація та ін.

3. Творчі вміння: формулювання проблеми, ставлення запитань, пошук вирішення.

еспериментально доведено, що проблемне навчання дає глибші знання

5. Розвиває інтуїцію та дискурсивне, конвергентне і дивергентне мислення.

Слабкі сторони:

1. вимагає великих затрат часу для засвоєння одного і того ж обсягу знань у порівнянні з іншими типами навчання.
2.не забезпечує ефективного розвитку розумових здібностей учнів тому, що базується на закономірностях репродуктивного мислення, а не творчої діяльності.


хиты: 559
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
образование
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь