пользователей: 24594
предметов: 11058
вопросов: 195531
Конспект-online
оставь конспект в интернете, это поможет тебе в учебе и подготовке к сессии.
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Охарактеризуйте виховний процес, його структуру та особливості інтеріоризації загально людських ціностей

Виховний процес – система виховних заходів, спрямованих на формування всебічно й гармонійно розвиненої особистості.

Структура виховного процесу являє собою взаємозв’язок основних елементів: мети і змісту, методів і засобів, а також досягнутих результатів.

Інтеріоризація – перехід зовнішніх стимулів у внутрішні цінності особистості. Ціннісні орієнтації особистості не завжди збігаються з цінностями, виробленими суспільною свідомістю. Суспільні цінності спонукають до дії лише тоді, коли вони усвідомлюються і сприймаються людиною, стають її особистісними цінностями. Цінність спонукає до активної діяльності, самовиховання, розвитку, якщо вона інтерифікована особистістю та зумовлює внутрішні орієнтири. Процес інтеріоризації цінностей загальнолюдських та формування власних цінностей неможливий на рівні усвідомлення. Активна роль належить емоціям і почуттям. Участь емоцій і почуттів визначає реальне сприйняття загальнолюдських цінностей особистістю, а не лише їх розуміння.


хиты: 459
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
образование
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2017. All Rights Reserved. помощь