пользователей: 28043
предметов: 12014
вопросов: 223654
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Охарактеризуйте виховний процес, його структуру та особливості інтеріоризації загально людських ціностей

Виховний процес – система виховних заходів, спрямованих на формування всебічно й гармонійно розвиненої особистості.

Структура виховного процесу являє собою взаємозв’язок основних елементів: мети і змісту, методів і засобів, а також досягнутих результатів.

Інтеріоризація – перехід зовнішніх стимулів у внутрішні цінності особистості. Ціннісні орієнтації особистості не завжди збігаються з цінностями, виробленими суспільною свідомістю. Суспільні цінності спонукають до дії лише тоді, коли вони усвідомлюються і сприймаються людиною, стають її особистісними цінностями. Цінність спонукає до активної діяльності, самовиховання, розвитку, якщо вона інтерифікована особистістю та зумовлює внутрішні орієнтири. Процес інтеріоризації цінностей загальнолюдських та формування власних цінностей неможливий на рівні усвідомлення. Активна роль належить емоціям і почуттям. Участь емоцій і почуттів визначає реальне сприйняття загальнолюдських цінностей особистістю, а не лише їх розуміння.


хиты: 610
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
образование
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь