пользователей: 28060
предметов: 12024
вопросов: 223915
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Сформулюйте визначеня методології педагогіки, назвіть її рівні

Методологія педагогіки - це учіння про педагогічні знання, процес їх здобування, способи пояснення та практичне застосування для перетворення й удосконалення системи навчання та виховання.

Основні положення методології педагогіки - 

  1. учіння про структуру та функції педагогічних знань
  2. вихідні, ключові, фундаментальні педагогічні положення (теорії, концепції, гіпотези), що мають загальнонаукове значення.
  3. учіння про логіку і методи педагогічних досліджень
  4. учіння про способи використання одержаних знань для удосконалення практики.

Методологія науки - вчення про вихідні теоретичні положення, принципи, способи пізнання та перетворення дійсності.

Рівні методології науки:

  1. вищий рівень - філософська методологія, яка відображає світоглядну інтерпретацію результатів наукової  діяльності, форм і методів наукового мислення у відображенні картини світу;
  2. другий рівень - опора на загальнонаукові принципи, форми відображення дійсності;
  3. третій рівень - конкретна наукова методологія;
  4. четвертий рівень - дисциплінарна методологія;
  5. п*ятий рівень - методологія міждисциплінарних досліджень.

хиты: 371
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
образование
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь