пользователей: 28219
предметов: 12109
вопросов: 227657
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Охарактеризуйте стандарти вищої та середньої освіти

Стандарт освіти - система основних показників, які є складовими державної норми освіченості. Відображає суспільний ідеал, враховує можливості реальної особистості та системи освіти щодо досягнення цього ідеалу.

Державний стандарт загальної середньої освіти:

1) чітко окреслений обсяг змісту загальної середньої освіти та характеристики рівня його засвоєння, що визначає державну норму освіченості і гарантується державою її одержання громадянами;

2) сукупність норм, які визначають вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівня. Він розробляється для кожного освітнього рівня та напряму підготовки і затверджується Кабінетом Міністрів України. Вони підлягають перегляду та перезатвердженню не рідше одного разу на 10років;

3) розвиває й конкретизує такі характеристики освіти: зміст, рівень і форма його подання; методи й способи виміру та інтерпретації результатів навчання.

Компоненти:

1. Базовий навчальний план середньої освіти

2. Освітні стандарти галузей знань (навчальних предметів)

3. Державні гарантії одержання середньої освіти

4. Державні вимоги до мінімального рівня засвоєння змісту загальної середньої освіти

 

Систему стандартів вищої освіти складають державний стандарт вищої освіти, галузеві стандарти вищої освіти та стандарти вищої освіти вищих навчальних закладів.

Стандарти вищої освіти є основою оцінки якості вищої освіти та професійної підготовки, а також якості освітньої діяльності вищих навчальних закладів незалежно від їх типів, рівнів акредитації та форм навчання.


хиты: 480
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
образование
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь