пользователей: 28194
предметов: 12087
вопросов: 226984
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Дайте визначеня "навчальної програми" та"базового навчального плану", поясніть інваріантну та варіативну складову базового навчального плану

Навчальна програма -це державний документ, у якому розкривається зміст освіти з кожного предмета в кожному класі і визначається система наукових знань, світоглядних і морально-естетичних ідей, практичних умінь і навичок, які необхідно опанувати учням, а також кількість годин їх вивчення. Вона містить вимоги до результатів навчання предмета. Створюється на основі навчального плану, вони розкривають зміст навчального матеріалу з кожного предмета і встановлюють послідовність його вивчення. Навчальні програми затверджуються Міністерством освіти і науки України. Вони містять загальну характеристику змісту матеріалу з кожної дисципліни, розподіляють його за роками навчання і темами.

Базовий навчальний план - низка норм і положень, що визначають державні вимоги до освіченості учнів і випускників шкіл на рівні початкової, базової та повної загальної середньої освіти, а також гарантії держави щодо її здобуття, галузі та розподіл годин між ними за роками навчання; визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів для кожного класу; встановлює кількість навчальних годин, фінансованих з бюджету. Базовий навчальний план ЗНЗ - основний державний нормативний документ, складова частина державного стандарту загальної середньої освіти. Він слугує основою для розробки Міністерством освіти і науки України типових навчальних планів для різних типів загальноосвітніх навчальних закладів.

Складові Базового навчального плану:

  1. Інваріантна частина (державний компонент) - визначає обов*язкові для вивчення в усіх загальноосвітніх навчальних закладах України в освітні галузі, встановлює мінімальну кількість відведених для цього навчальних годин. Ця частина визначає базовий зміст освіти, який формується на загальнодержавному рівні і має забезпечити досягнення обов*язкового освітнього рівня кожним випускником школи. Вона передбачає також години на індивідуальні та групові заняття з різними категоріями учнів; школа може використовувати їх як додаткові для забезпечення засвоєння, в т.ч. й поглибленого змісту освітніх галузей.

2. Варіативна частина (регіональний та шкільний компоненти )-  формує навчальний заклад, виходячи з інтересів, бажань учнів і батьків, можливостей школи. Вона передбачає години для вивчення предметів та курсів, які поглиблюють і розширюють базовий зміст освітніх галузей, і обираються учнями відповідно до їхніх нахилів та здібностей. А також для факультативних занять, тематика яких може бути і не пов*язана з змістом, зазначеним у плані освітніх  галузей. 


хиты: 1916
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
образование
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь