пользователей: 28229
предметов: 12116
вопросов: 227945
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Визначте сутність соціалізації та її етапи

Соціалізація- це взаємодія людини з суспільством або процес повної інтеграції особистості в соціальну систему, в наслідок чого відбувається її пристосування до соціальних умов; процес засвоєння індивідом системи знань, норм і цінностей, які дають змогу функціонувати йому як повноправному членові суспільства.

Етапи:

- допрацездатна, охоплює весь період життя людини до початку трудової діяльності. Ця стадія скл. з двох самостійних періодів: рання соціалізація, що охоплює час від народження дитини до початку навчання в школі; соціалізація юності, яка охоплює навчання в школі, вузі тощо.

- трудова стадія - період зрілості людини. Але демографічні межі цієї стадії визначити важко, оскільки вона охоплює весь період трудової діяльності людини;

- післятрудова стадія, розпочинається у похилому віці й пов*язана з завершенням трудової діяльності (В.Сластьонін)

АБО

Десоціалізація — втрата старих ролей, цінностей, норм і правил поведінки.

Ресоціалізація — вивчення нових ролей, цінностей, норм і правил поведінки.

АБО

 

Етапи соціалізації:

Дитинство, Юність, Батьківство, Зрілий вік, Старість


хиты: 316
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
образование
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь