пользователей: 27938
предметов: 11944
вопросов: 221598
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Перерахуйте і поясніть зарубіжні теорії розвитку особистості

Зарубіжні теорії:

- біологізаторська - вважає спадковість вирішальною у розвитку особистості. Напрямок виник у XVIIст. у межах теорії проформізму, прихильник Є.Торндайк стверджував, що розвиток людини обумовлюється вродженими інстинктами. 

- соціологізаторська - представники (Ж.-Ж. Руссо, К. - А. Гельвецій, Д.Дідро та ін ) вважали, що у розвитку особистості вирішальним є середовище, вплив соціального оточення.

- біосоціологізаторська - представники (В.Штерн, Г. Реплейн, Д.Дьюї) вважають, що розвиток дитини визначається спадковим, біологічним, а середовище - лише зоанішня умова реалізації успадкованих властивостей. . В основі - теорія конвергенції двох факторів - біологічного та соціального. 

- біхевіорістична - започаткована Дж. Вотсоном на поч. XXст. предаставники - Дж.Вотсон, Е.Торндайк, Е. Толмен та ін. розглядають поведінку індивідів як механічні реакції орагнізму на зовнішні подразнення, ігноруючи свідомість.

- теорія психоаналізу - вважає, що рушійною силою поведінки індивіда є несвідомі біологічні потяги та інстинкти, які витіснені суспільними умовами життя у підсвідоме , мають тенденцію виявлятись у сновидіннях, помилках, навіть у художній діяльності. .


хиты: 630
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
образование
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь