пользователей: 28208
предметов: 12106
вопросов: 227564
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Назвіть основні категорії сучасної педагогіки, охарактеризуйте одну на вибір

Основні категорії педагогіки:
навчання, виховання, освіта, педагогічний процес, розвиток.

Навчання - процес засвоєння індивідом соціального досвіду людства, взаємодії учителя та учнів, внаслідок якого відбувається розвиток вихованців.

Виховання - 1) як суспільне явище - це передача історичного та культурного досвіду від покоління до покоління; 2) як педагогічна категорія - педагогічно цілеспрямована організація діяльності вихователя та вихованців, що сприяє формуванню у них певного ставлення до оточення, до самого себе, моральних норм і правил поведінки.

Освіта - процес і результат засвоєння індивідом досвіду, осягнення ним певного освітнього рівня та культурних надбань людства.

 


хиты: 407
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
образование
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь