пользователей: 21204
предметов: 10449
вопросов: 177330
Конспект-online
зарегистрируйся или войди через vk.com чтобы оставить конспект.
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Назвіть основні категорії сучасної педагогіки, охарактеризуйте одну на вибір

Основні категорії педагогіки:
навчання, виховання, освіта, педагогічний процес, розвиток.

Навчання - процес засвоєння індивідом соціального досвіду людства, взаємодії учителя та учнів, внаслідок якого відбувається розвиток вихованців.

Виховання - 1) як суспільне явище - це передача історичного та культурного досвіду від покоління до покоління; 2) як педагогічна категорія - педагогічно цілеспрямована організація діяльності вихователя та вихованців, що сприяє формуванню у них певного ставлення до оточення, до самого себе, моральних норм і правил поведінки.

Освіта - процес і результат засвоєння індивідом досвіду, осягнення ним певного освітнього рівня та культурних надбань людства.

 


хиты: 254
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
образование
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2016. All Rights Reserved. помощь