пользователей: 28228
предметов: 12116
вопросов: 227945
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Телеконференції.Розсилання.

Групи новин (телеконференції) – це служба мережі Інтернет, яка працює

приблизно так само, як і електронна пошта, але одержувані листи доступні для

загального огляду. Для зручності дискусій утворюються різні групи, учасники

яких посилають і приймають повідомлення за певною тематикою.

Телеконференції є найбільш економним і поширеним засобом мережі

Інтернет для спілкування фахівців у конкретній галузі або просто зацікавлених

людей.

У групах новин (newsgroups) можна переглянути перелік надходжень і

обрати статтю, яка зацікавила користувача. Телеконференції можна створювати

в локальній мережі певної організації. В них, як правило, відображається

спрямованість установи: в академічних мережах підтримуються наукові

конференції і дошки оголошень з даними для академічних кіл, в комерційних

мережах надаються дані, якими цікавляться бізнесмени тощо.

В мережі Інтернет існує кілька десятків тисяч конференцій. Кожна з них

має свою назву. В тематиці такої великої кількості телеконференцій можна

орієнтуватися тільки на основі загальноприйнятих правил укладання їх назв.

Назви груп новин мають ієрархічну структуру і складаються з кількох слів,

відокремлених крапками. Перша частина назви будь-якої телеконференції – ім'я

ієрархії (категорії верхнього рівня), в яку об'єднується велика кількістьтелеконференцій і часто є кілька підрозділів. Наприклад, у всесвітній системі

телеконференцій Usenet існують такі ієрархії:

??соmр (питання, пов'язані з комп'ютерами і програмуванням);

??news (проблеми організації, роботи і розвитку самої системи

телеконференцій);

??rес (відпочинок, захоплення);

??sci (наука);

??soc (соціальні питання);

??talk (обговорення дискусійних питань);,

??misc (теми, яких немає у названих вище категоріях).

Usenet (USEr NETwork) – розподілена у масштабах мережі Інтернет

дошка оголошень, що використовується як основа груп новин.

Мережа UseNet була розроблена для використання на комп'ютерах, що

функціонують під управлінням операційної системи Unix. В таких комп'ютерах

відбувається обмін пакетами листів, що містять мережеві новини,

використовуючи поштовий протокол UUCP передавання сигналів звичайними

телефонними каналами. Однак в останні роки в усе більшій кількості

комп'ютерів у мережі UseNet використовуються постійні швидкодіючі

з'єднання мережі Інтернет і обмін повідомленнями за допомогою протоколу

NNTP (Network News Transfer Protocol) – протокол передавання мережевих

новин.

Найбільшою системою російськомовних телеконференцій є система

relcom, яка об'єднує телеконференції, створені насамперед у мережі Relcom і

поширені в інших мережах. Українська частина телеконференцій починається з

позначення ukr.

Після назви системи (comp, relcom тощо) послідовно перелічуються

назви підрозділів, в яких зведені телеконференції конкретнішого змісту.

Наприклад, телеконференція relcom.commerce.food присвячена обговоренню

комерційних пропозицій з харчових продуктів, тобто належить до конференцій__ мережі Relcom комерційного напряму. У більшості випадків за назвою

конференції можна зрозуміти, які питання в ній обговорюються. Наприклад,

для багатьох користувачів комп’ютера зрозуміло, що у телеконференції

relcom.comp.os.windows розглядаються питання щодо операційних систем MS

Windows.

Системи оплати за користування системою телеконференцій різні.

Наприклад, News-сервери багатьох вузлів науково-освітніх мереж надають

відомості і послуги безкоштовно, але доступні тільки для клієнтів таких вузлів.

Іншими словами, існують обмеження на IP-адреси комп'ютерів, з яких

звертаються до News-серверів із запитами. Отримання публікацій деяких

телеконференцій абонентами мережі потребує оплати, яка залежить від того:

??безкоштовні чи ні дані, що надаються;

??з якого саме News-серверу отримуються дані;

??який трафік (повний інформаційний потік) у мережі.

Перелік телеконференцій, що підтримуються конкретним сервером,

визначається адміністратором сервера і залежить від його ресурсів, від того, до

якої мережі належить вузол, від кількості зацікавлених у певній

телеконференції користувачів вузла.

Більшість серверів телеконференцій, що належать великим вузлам

українських мереж, підтримує основні телеконференції всесвітньої системи

Usenet, а також російськомовні телеконференції системи relcom. На вузлі

мережі, який містить News-сервер, можна влаштувати і власні телеконференції

з тематикою, цікавою для користувачів цього вузла. Поширеними є і

регіональні групи новин, що підтримуються на вузлах місцевих провайдерів

мережі Інтернет, з обговоренням проблем, цікавих для абонентів міста або

регіону. Наприклад, в телеконференції ukr.commerce.money українськими

користувачами мережі Інтернет обговорюються різноманітні фінансові

питання.__ Українські користувачі мережі Інтернет мають доступ до багатьох

російськомовних телеконференцій, насамперед системи relcom,

телеконференції якої підтримуються на вузлах мережі Relcom і на серверах

інших національних і закордонних мереж. Вона містить кілька підрозділів,

найбільш ємні з них – підрозділи commerce і соmр.

У телеконференціях relcom.commerce.* розміщені комерційні

оголошення, пропозиції товарів і послуг, оголошення про надання роботи та її

пошук тощо. Щоб отримати повні назви телеконференцій, замість символу *,

який позначає шаблон назви підрозділу, тут можна записати:

food – харчові продукти;

audio-video – аудіо-, відео-, кіноапаратура;

construction – будівельні матеріали;

consume – одяг, взуття, косметика;

medicine – ліки, медичні послуги і техніка;

publishing – торгівля книжками, поліграфічні та видавничі послуги;

transport – транспортні засоби;

money – кредити, депозити, валюта;

stocks – фондовий ринок;

jobs – працевлаштування, вакансії;

tour – туризм, відпочинок.

Система relcom.соmр.* містить кілька десятків телеконференцій, у яких

обговорюються питання розвитку комп'ютерних технологій:

os.os2 – операційна система OS/2;

os.windows – операційна система MS Windows;

virus – комп'ютерні віруси і засоби боротьби з ними;

security – комп'ютерна безпека і захист даних.

Крім того, в системі relcom є й інші цікаві конференції: relcom.education

(освіта), relcom.games (комп'ютерні ігри), relcom.humor (анекдоти),

relcom.music (музика), relcom.politics (політика). Для користувачів-новачківмережі існує конференція relcom.newusers. Власні тестові електронні

повідомлення початківці можуть надсилати до телеконференції relcom.test, не

перешкоджаючи іншим користувачам.

Існує кілька російськомовних міжмережевих телеконференцій мереж

Relcom і FIDOnet (остання характеризується як мережа професійних

програмістів). Вони мають назви relcom.fido.* і охоплюють широке коло тем –

від фахових мережевих питань (relcom.fido.ru.networks) до магії

(relcom.fido.su.magic).

У деяких телеконференціях дискусії проводяться під наглядом

кваліфікованого фахівця – модератора (людина, що взяла на себе обов’язки

координатора групи новин). У них користувач не може вільно розташувати

свою публікацію. Спочатку повідомлення надсилаються модератору, який

переглядає кожне повідомлення і вирішує, чи доцільно його публікувати.

Наприклад, у межах системи relcom Асоціацією науково-освітніх організацій

RELARN підтримується телеконференція relcom.relarn.science, що

модерується (наукові публікації і дискусії).

В Україні поширена ієрархія телеконференцій elvisti.info, в якій

надаються дані з різних галузей. Ці телеконференції підтримуються News-

сервером відомого українського Інтернет-провайдера ElVisti і мають швидше

характер каналу повідомлень, ніж обговорень проблем.

Робота системи телеконференцій підтримується за допомогою

спеціального програмного забезпечення News-серверів, що призначені для:

??надання користувачам даних про наявність телеконференцій і про

можливості перегляду їх змісту, отримання обраних у них статей;

??приймання від користувачів нових статей й повідомлень, що надійшли

у відповідь на надіслані раніше, і розташовування їх у відповідних

телеконференціях;__???підтримка обміну даними з іншими серверами телеконференцій з

метою отримання і передавання нових публікацій, тобто ретрансляцію

телеконференцій між вузлами.

Оскільки для роботи з телеконференціями використовується протокол

NNTP з сімейства протоколів TCP/IP, то сервери телеконференцій іноді ще

називають NNTP-серверами. Також існують спеціальні програми для перегляду

груп новин – NNTP-клієнти (або Newsreader). На сьогодні їх є велика

кількість. Наприклад, для ОС Windows це програма MS Outlook Express. За

допомогою NNTP-клієнта користувач в може:

??переглянути перелік телеконференцій, які підтримуються NNTP-

сервером;

??передплатити деякі з груп новин;

??отримати обрані статті;

??переглянути їх і зберегти на диску свого комп'ютера;

??відповісти на публікацію;

??надіслати нову статтю до певної телеконференції.

Наведемо приклад використання групи новин за допомогою NNTP-

клієнта Outlook Express.


хиты: 1138
рейтинг:0
Точные науки
информатика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь