пользователей: 28043
предметов: 12014
вопросов: 223654
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Локальные компьютерные сети с выделенным сервером

 

В локальна мережа- сукупність комп’ютерів, що розташовані на

невеликій відстані один від одного. Така мережа є замкненою системою.

Невеликі відстані між комп’ютерами дають можливість застосовувати в

локальних мережах звичайні проводові лінії зв’язку (коаксіальний кабель, виті

пари, волоконно-оптичні кабелі).

Всі локальні мережі можна поділити на однорангові та багаторангові (з

виділеним сервером), зображені на рис. 2.2:

Локальна комп’ютерна мережа

Однорангова                                                                      з виділеним

                                                                                             сервером

(peer-to-peer)

     всі робочі станції                              сервер – комп’ютер,

                                                                                                      ресурси якого

                                                                                                    призначені для

                                                                                                    спільноговикористання

мають однакові

комунікаційні

функції

сервером (від англ. to serve – постачати, обслуговувати).

Комп’ютери, в яких використовуються ресурси мережі, називаються робочими

станціями (клієнтами). Сучасні локальні мережі дуже різноманітні і можуть

мати у своєму складі один або кілька серверів. Кожен з комп’ютерів може

одночасно бути як сервером, так і робочою станцією.

Локальна мережа створюється для спільного використання програм і

даних та обміну даними між комп’ютерами, спільного використання ресурсів

мережі. Ресурси мережі – це програмне забезпечення і пристрої, що входять до

апаратної частини деякого з комп’ютерів мережі, доступні і можуть

використовуватись будь-яким користувачем мережі. Ресурсами мережі можуть

бути принтери, сканери, модеми, стримери, фотонабірні апарати, жорсткі

диски, пристрої резервного копіювання даних, верстати з числовим програмним

управлінням тощо. Ресурси мережі, які доступні для використання в мережі,

називають спільними.

Переваги виділених серверів:

Централізований розподіл ресурсів

Захист від несанкціонованого доступу

Резервне збереження даних

Централізоване обслуговування значної кількості користувачів

Пришвидшення обробки запитів користувачів

Недоліки:

Висока вартість через виділення одного комп’ютера під сервер

Залежність швидкодії і надійності мережі від сервера

Менша гнучкість порівняно з однорангової мережею

У мережах із централізованим управлінням (з виділеним сервером)

мережева ОС є головною (або єдиною) системою, за допомогою якої

здійснюється управління ресурсами мережі. Такі системи мають високу

продуктивність та функціональні характеристики, в них використовуються

власні дискові та файлові системи, що оптимізовані для мережевого

використання. Клієнтська частина мережевої ОС реалізується у вигляді

спеціальної програми (оболонки), за допомогою якої обслуговуються мережеві

запити.

Один з комп’ютерів виконує функції зберігання даних,призначених для використання всіма робочими станціями,управління взаємодією між робочими станціями .

 

В однорангових мережах кожен вузол мережі може одночасно

використовуватися в ролі сервера та клієнта.Може обслуговувати запити від інших робочих станцій і спрямовувати свої запити на обслуговування в мережу. Користувачеві доступні всі пристрої,підключені до інших станцій (принтери,диски) У такій мережі немає єдиного центру управління  взаємодією робочих станцій і немає єдиного пристрою для збереження даних.Мережева операційна система розподілена по всім робочим станціям.

Переваги:

Низька вартість

Висока надійність

Недоліки:

Залежність ефективності роботи мережі від кількості станцій.

Складність управління мережею.

Складність забезпечення захисту інформації

Труднощі оновлення та зміни програмного забезпечення станцій


хиты: 298
рейтинг:0
Точные науки
информатика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь