пользователей: 28043
предметов: 12014
вопросов: 223654
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Информационная составляющая локальной сети

Автоматизована інформаційна система –ІС, в якій застосовуються

технічні засоби, зокрема комп’ютер. В АІС використовуються сфері

управління. Вона призначена для автоматизованого пошуку, збирання,

зберігання, опрацювання, подання та передавання даних за запитами

користувачів.

Інформаційна система – взаємопов’язана сукупність апаратних і

програмних засобів та даних, що використовуються надання різноманітних

інформаційних послуг.

Інформаційне забезпечення комп’ютерних мереж

Інформаційне забезпечення комп’ютерної мережі – це єдиний

інформаційний фонд, який орієнтовано на розв’язування в мережі

різноманітних задач. Цей фонд звичайно містить масив даних загального

використання, доступний для всіх користувачів (абонентів) мережі і масиви

індивідуального використання, призначені для окремих абонентів. Сюди

входять бази знань, автоматизовані бази даних (локальні і розподілені,

суспільного ті індивідуального призначення).

Інформаційна складова в мережі Інтернет подається мережевими

документами, тобто документами, які зберігаються на комп'ютерах, під'єднаних

до мережі Інтернет. Ці документи можуть бути різного типу: текстового,

графічного, звукового (звукозаписи), відео (відеозаписи) тощо.

Характерна особливість інформаційного компонента полягає в тому, що

він може бути розподіленим. Так, при перегляді на екрані книги, яказберігається в Інтернеті, текст може поступати з одних джерел, звук і музика – з других, графіка – з третіх, а примітки – з четвертих. Таким чином, первинні

документи, що зберігаються в Інтернеті, пов'язані між собою гнучкою

системою посилань, її створюють автори документів у зручному для них

вигляді. В результаті можна говорити про те, що утворюється деякий

інформаційний простір, що складається з великої кількості взаємопов'язаних

документів. Цей простір нагадує павутину. До неї можна увійти з боку будь-

якої нитки, а далі переміщуватися між документами і досліджувати павутину за власним бажанням.

Інформаційні ресурси мережі Інтернет представлені документами, які

зберігаються на комп'ютерах, під'єднаних до глобальної мережі. Залежно від

власників ці ресурси можуть бути відкритими або закритими. В останньому

випадку для звернення до них необхідно пред'явити права; як правило, це

відбувається шляхом оголошення свого реєстраційного імені (login) і пароля

(password). Права доступу необхідно або придбати користувачем (оплатити),

наприклад, – при зверненні до комерційних ресурсів, або отримати

адміністрації, наприклад


хиты: 304
рейтинг:0
Точные науки
информатика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь