пользователей: 27948
предметов: 11958
вопросов: 222107
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


2.Основні принципи Комбінаторики

Якщо деякий вибір А можна здійснити m способами, а для кож ного з цих способів другий вибір В можна здійснити n способами, то вибір А і В (у вказаному порядку) можна здійснити n*m спо собами
Якщо деякий вибір А можна здійснити m способами, а для кож ного з цих способів другий вибір В можна здійснити n способами, то вибір А або В можна здійснити n+m способами
Скилькома способами може буту розподилена золота та срибна медали, якщо в змагани бере 16 команд
16*15=240 способов

Нехай треба виконати одну за одною K дій .Якщо першу дію можна виконати M1 способами,другу дію M2 способами,..,Kn дію Mк способами,то всі К дій разом можна виконати М1хМ2хМ3х...хМк способами.

 


хиты: 364
рейтинг:0
Точные науки
математика
дискретная геометрия
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь