пользователей: 28240
предметов: 12122
вопросов: 228111
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


27.Шаблони High Cohesion та Low Coupling. Їх місце у багаторівневій архітектурі.

Low Coupling

Ступінь зв'язаності (coupling) - це міра, що визначає, наскільки жорстко один елемент пов'язаний з іншими елементами, або якою кількістю даних про інших елементах він володіє. Елемент з низьким ступенем пов'язаності (або слабким зв'язуванням) залежить від не дуже великого числа інших елементів.
Клас з високим ступенем пов'язаності (або жорстко пов'язаний) залежить від безлічі інших класів. Проте наявність таких класів небажано, оскільки воно призводить до виникнення наступних проблем.
• Зміна в пов'язаних класах призводять до локальних змін в даному класі.
• Утруднюється розуміння кожного класу окремо.
• Ускладнюється повторне використання, оскільки для цього потрібен додатковий аналіз класів, з якими пов'язаний даний клас.

Low Coupling (Низька зв'язаність) відповідає за те, щоб об'єкти в системі знали один про одного якомога менше. Адже чим менше об'єкт знає про інші об'єкти, тим більше буде ізольовано і тим менше правок необхідно буде робити, якщо в системі щось поміняється.

Шаблон Low Coupling передбачає такий розподіл обов'язків, який не тягне за собою надмірне підвищення ступеня зв'язування, що приводить до негативних результатів.
Шаблон Low Coupling підтримує незалежність класів, що, у свою чергу, підвищує можливості повторного використання і забезпечує більш високу ефективність додатка.
Відношення спадкування підвищує ступінь зв'язаності класів.

Переваги:

  1. Зміни компонентів мало позначаються на інших об'єктах.
  2. Принципи роботи і функції компонентів можна зрозуміти, не вивчаючи інші об'єкти.
  3. Зручність повторного використання

High Cohesion

Зачеплення (cohesion) (або більш точно, функціональне зачеплення) - це міра пов'язаності і сфокусованості обов'язків класу. Вважається, що елемент володіє високим ступенем зачеплення, якщо його обов'язки тісно пов'язані між собою і він не виконує величезних обсягів роботи. В якості елемента може виступати клас, підсистема .

Клас з низьким ступенем зачеплення виконує багато різнорідних функцій або непов'язаних між собою обов'язків. Такі класи створювати небажано, оскільки вони призводять до виникнення наступних проблем.
• Труднощі розуміння.
• Складність при повторному використанні.
• Складність підтримки.
• Надійність, постійна схильність змінам.
Класи зі слабким зачепленням, як правило, є занадто "абстрактними" або виконують обов'язки, які можна легко розподілити між іншими об'єктами.

   Архітектура - це принцип організації компонентів усередині системи: їх кількість, якість, інтерфейси і протоколи взаємодії.

Багаторівнева архітектура додатку (multi-tiered architecture) - спосіб організації взаємодії програм або компонентів програми. Як правило, б. а. д. використовується в розподілених додатках, компонети яких виконуються на різних комп'ютерах. Окремим випадком б. а. д. є архітектура клієнт / сервер.

 За довгі роки розумні люди виробили деякі основоположні принципи ООП, дотримання яких дозволяє створювати кращу архітектуру. Low Coupling і High Cohesion входять до них.


хиты: 385
рейтинг:0
Точные науки
информатика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь