пользователей: 28037
предметов: 12004
вопросов: 223410
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


23.Діаграма прецедентів. Призначення. Їх взаємозв’язок з діаграмами послідовностей.

Прециденти – це текстовий документ, що описує послідовність подій, пов’язаних з використанням системи.

Діаграма прецедентів — в UML, діаграма, на якій зображено відношення між акторами та прецедентами в системі.

Актор – це набір ролей, який виконує користувач в ході взаємодії з деякою сутністю (система, підсистема, клас).

Типи акторів:

  • Основний виконавець (primary actor)

його завдання виконуються з використанням системиприкладом основного виконавця є касир.

Навіщо його ідентифікувати? Щоб визначити цілі користувача, на основі яких формулюються прецеденти.

  • Допоміжний виконавець (supporting actor)

обслуговує систему (наприклад, надає інформацію). Прикладом допоміжного виконавця є служба авторизації платежів

Навіщо його ідентифікувати? Щоб визначити зовнішні інтерфейси і протоколи.

  • Закулісний виконавець (offstage actor)

зацікавлений в реалізації прецеденту, але не є основним або допоміжним виконавцем. Прикладом закулісного виконавця є податкова служба.

Навіщо його ідентифікувати? Щоб упевнитися, що всі інтереси визначені і задоволені. Інтереси закулісних виконавців зазвичай не очевидні і їх легко випустити з уваги, якщо не ідентифікувати їх в явній формі

Формати опису прецедентів:

  • Стисле - анотація у вигляді одного абзацу. Зазвичай вона описує тільки головний успішний сценарій
  • Довільний -  неформальний стиль опису. Опис прецеденту триває кілька абзаців і охоплює різні сценарії
  • Розгорнутий - найбільш докладний стиль опису. При такому підході детально описуються всі кроки і варіанти розвитку сценарію, а також передумови та результати.

Призначення: представити контекстну діаграму, яка дозволяє швидко визначити зовнішніх виконавців і основні методи використання системи

Діаграма послідовностей  - це схема, яка для певного сценарію прецеденту показує, як генеруються зовнішніми виконавцями події, їх порядок, а також події, що генеруються всередині самої системи


хиты: 846
рейтинг:0
Точные науки
информатика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь