пользователей: 28034
предметов: 12003
вопросов: 223398
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


12. Мова UML. Її зв’язок з сучасними підходами до розробки програмних систем.

UML (Unified Modelling Language) - уніфікована мова моделювання графічного опису 

для об'єктного моделювання в області розробки ПЗ. Це відкритий стандарт, який 

використовує графічні позначення для створення абстрактної моделі системи, а 

також для визначення, візуалізації, конструювання і документування артефактів 

програмних систем.

UML не є мовою програмування, але на основі UML-моделей може бути згенерований 

програмний код.

UML використовується не тільки в розробці ПЗ, а ще й в моделюванні економічних 

та ділових процесів та відображенні організаційних структур.

UML дозволяє розробникам ПЗ дійти згоди в графічних позначеннях для 

представлення загальних понять, таких як клас, компонент, узагальнення, 

агрегація, поведінка, та більше сконцентруватись на проектуванні та архітеркурі 

проекту.

До UML входять такі види діаграм, як:

- діаграма класів
- діаграма компонентів
- діаграма прецедентів
- діаграма послідовностей
- діаграма об'єктів
та ін.

Діаграма класів — статичне представлення структури моделі. Відображає статичні 

(декларативні) елементи, такі як: класи, типи даних, їх зміст та відношення.

Діаграма компонент відображає залежності між компонентами програмного 

забезпечення, включаючи компоненти вихідних кодів, бінарні компоненти, та 

компоненти, що можуть виконуватись.

Діаграма прецедентів — в UML, діаграма, на якій зображено відношення між 

акторами та прецедентами в системі, діаграма варіантів використання системи.

Діаграма послідовності — в UML, діаграма послідовності відображає взаємодії 

об'єктів впорядкованих за часом. Зокрема, такі діаграми відображають задіяні 

об'єкти та послідовність відправлених повідомлень.

Діаграма об'єктів — в UML, діаграма, що відображає об'єкти та їх зв'язки в 

певний момент часу. Діаграма об'єктів може розглядатись як окремий випадок 

діаграми класів, на якій можуть бути представлені як класи, так і екземпляри 

(об'єкти) класів.


Переваги:

- UML об'єктно-орієнтовна мова, тому методи опису результатів аналізу і 

проектування семантично близькі до методів програмування на сучасних об'єктно-

орієнтовних мовах.

- UML дозволяє описати систему практично зі всіх можливих точок зору і за різних 

аспектів поведінки

- Діаграми UML порівняно прості для читання після достанньо швидкого 

ознайомлення із синтаксисом мови

- UML розширює і дозволяє вводити особисті текстові і графічні елементи

- UML дозволяє дійти порозуміння між усіма членами групи розробників і на усіх 

етапах проектування та розробки системи

- UML широко розповсюджена і розвивається.

Недоліки:

- Надмірна. Включає в себе багато діаграм і конструкцій, які не використовуються 

на практиці.

- Неточна і візуально неоднорідна. Має мало конктретних визначень і може 

трактуватись неоднозначно.

- Занадто розширена. Намагається бути придатною до застосування для багатьох 

галузей розробки.


хиты: 917
рейтинг:0
Точные науки
информатика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь