пользователей: 28228
предметов: 12116
вопросов: 227945
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Валовий внутрішній продукт (ВВП) та методи його обчислення. Динаміка ВВП в Україні.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) - це вартісна оцінка кінцевих товарів та послуг, виготовлених резидентами країни протягом року. Розрахунок ВНП за витратами:

GNP=C+I+G+NE де GNP - валовий національний продукт; С - споживчі витрати; І - валові приватні інвестиції; С- державні витрати; NE - чистий експорт.  ЧИСТИЙ ЕКСПОРТ - це різниця між обсягами експорту i iмпopтy, або NE = E-Z, де NE - чистий експорт; Е - експорт; Z - iмпopт. Чистий експорт може бути від'ємною величиною. Обчислення ВНП за доходами: GNP = W + R + i + р + А + Тн, де W— заробітна плата; R -рента; i - процент; р - прибуток; А - амортизація; Тн - непрямі податки. ЗАРОБГГНА ПЛАТА - це нарахована грошова винагорода за працю робітників i службовців. РЕНТА визначає рентні доходи, які отримують домашні господарства за здані в оренду землі, приміщення, житло. ПРОЦЕНТ - у даному випадку виступає у вигляді доходів від грошового капіталу, заощаджуваного домашніми господарствами. ПРИБУТОК, який отримують власники одноосібних господарств, товариств (р1 - некорпоративний при­буток) та корпорації (р2 - корпоративний прибуток).

Р = P1 + Р2 де P1 =  нерозподілений прибуток + податок на прибуток; Р2= нерозподілений прибуток + податок на прибуток + див1-денди. Нерозподілений прибуток є джерелом розширеного відтворення підприємств.

АМОРТИЗАЦИЯ - це еквівалент величини знецінення основного капіталу за рік.

НЕПРЯМ1 ПОДАТКИ встановлюються в цінах товаpiв та послуг, інший розмір для окремого платника прямо не залежить від його доходів (універсальні акцизи, мито, податок на додану вартість).


хиты: 471
рейтинг:+1
Общественные науки
экономика
макроэкономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь