пользователей: 27954
предметов: 11961
вопросов: 222139
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Моделі економічного кругообігу у економічній системі та їх структура.

В основу макроекономічного аналізу покладено найпростішу модель кругових потоків. Проста модель кругових потоків базується на анализі взаємодії лише двох макроекономічних суб'єктів - сектору домашніх господарств i підприємницького сектору - i виключає пплив державного сектору та сектору закордон на економіку: На мал. видно, що економіка є замкнутою системою, де доходи одних економічних агентів є витратами інших. Витрати підприємницького сектору на ресурси одночасно є потоками доходів домашніх господарств (заробітна плата, рента, iншi доходи). Потік споживчих витрат домогосподарств утворює доходи фірм від реалізації готової продукції. Потоки «доходи — витрати» (грошовий потік) та «ресурси — продукція» (реальний потік) відбуваються одночасно у протилежних напрямках i нескінченно повторюються. Висновок: сумарна величина продажів фірм дорівнює сумарній величині доходів домашніх господарств. Тобто, для закрито моделі економіки, в якій не враховуєтъся вплив держави на економгчнг процеси, величина загального обсягу виробництва у грошовому вимірюванні дорівнює сумарній величині грошових дoxoдiв домашніх господарств.У повній відкритій моделі економіки з урахуванням впливу держави i сектору закордон модель кругових потоків дещо ускладнюється:

 

У відкритій повній мoдeлi кругових потоків вплив державно­го сектору i сектору закордон призводить до порушення рівноваги двосекторної моделі (домашні господарства — фірми), бо з потоку «доходи - витрати» здійснюються «вилучення» у вигляді заощаджень, податкових платежів та імпорту.«Вилучення» - будь-яке використання доходу домашніх господарств не на купівлю виготовленої в країні продукцію.Одночасно до потоку «доходи - витрати» залучаються додаткoвi кошти у вигляді «ін’єкцій», а саме: інвестиції, державні витрати та експорт. «Ін 'єкції» - будь-яке доповнення до споживчих витрат на продукцію, виготовлену в країні. Висновок: Реальний i грошовий потоки здійснюються без перешкод за умови, що сукупні витрати сектору домашніх господарств (С), підприємницького сектору (/), державного сектору (G) та сек­тору закордон (NE) дорівнюють сукупному обсягу виробництва(У)

C + I + G + NE=Y.         


хиты: 912
рейтинг:+2
Общественные науки
экономика
макроэкономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь