пользователей: 28205
предметов: 12092
вопросов: 227127
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Розрахунок ВВП у відкритій економіці. Мультиплікатор зовншіньої торгівлі. Гранична схильність до імпорту.

МУЛЬТИПЛІКАТОР ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ - - показник, який відображає зв'я-зок між автономними змінами в експорті та викликаними ним змінами в національному доході. Тобто, викликана зміна в національ-ному доході - це автономна зміна в експор-ті, помножена на мультиплікатор.

МУЛЬТИПЛІКАТОР ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

- показник, який відображає зв'я-зок між автономними змінами в експорті та викликаними ним змінами в національному доході. Тобто, викликана зміна в національ-ному доході - це автономна зміна в експор-ті, помножена на мультиплікатор.

Участь країни в міжнародній торгівлі впливає на стан її сукупного попиту. Зростання експорту збільшує зайнятість і доходи, а отже, і сукупний попит з урахуванням мультиплікаційного ефекту. У той же час збільшення сукупного попиту означає зростання попиту на імпортні товари. Імпорт же означає відтік коштів за кордон і скорочення загального попиту. Дія такого складного механізму описується концепцією мультиплікатора зовнішньої торгівлі, аналогічного до інвестиційного мультиплікатора Кейнса.

Гранична схильність до імпорту (ГСІм ) є відношення зміни обсягу імпорту до зміни доходу. Формула мультиплікатора набуває тоді такого вигляду:

де ∆D - приріст доходу.

Якщо приріст імпорту (∆ IM) дорівнює 15 доларів, а приріст доходу (∆D) - 75 доларів, то гранична схильність до імпорту (ГСІм) становитиме 0,2. Гранична схильність до імпорту зменшує граничну схильність до споживання вітчизняних товарів і мультиплікаційний вплив витрат на виробництво національного продукту. Таким чином, гранична схильність до споживання національних товарів є різницею між граничною схильністю до споживання всіх товарів і граничною схильністю до імпорту. Виходячи з цього, формула мультиплікатора витрат в умовах відкритої економіки набуває такого вигляду:

КВ = 1-(ГСС-ГСІм)(1-ГКП )

де Кв - коефіцієнт мультиплікатора витрат; ГСС - гранична схильність до споживання; ГСІм - гранична схильність до імпорту;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
 

 

 

 

В економічній науці та в статистиці використовуються різні методи визначення величини ВВП (ВНП). Як ВВП, так і ВНП можна розрахувати трьома методами:
– виробничий метод (метод доданих вартостей);
– за доходами;
– за витратами.Сумування вказаних складових дозволяє визначити ВВП за методом «за доходами».
ВВП за доходами = W + Рг + і + R + Am + IT,
де W – заробітна плата; Рг – прибуток; і – відсоток; R – рента; Am – амортизація; IT – непрямі чисті податки.

Формула, що лежить в основі витратного підходу до визначення ВВП, має вигляд:
ВВП за витратами = С + І + G + NE,
де С – споживчі витрати; I – приватні валові інвестиції; G – державні витрати; NE – чистий експорт.


хиты: 975
рейтинг:+2
Общественные науки
экономика
макроэкономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь