пользователей: 28048
предметов: 12018
вопросов: 223696
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Економічні та соціальні наслідки безробіття. Закон i крива Оукена

Економічні наслідки.

Позитивними називають: створення резерву робочої сили для структурного перебудування економіки, конкуренція між робітниками як стимул до розвитку здатностей до праці, перерва у зайнятості для перенавчання та підвищення кваліфікації, стимулювання зростання інтенсивності та продуктивності праці.

Негативними ж:

 • знецінення наслідків навчання
 • скорочення виробництва
 • витрати на допомогу безробітним
 • втрата кваліфікації
 • зниження рівня життя
 • недовиробництво національного доходу
 • зниження податкових надходжень.

Соціальні наслідки.

На відміну від економічних наслідків, у соціальних важко виділити більш-менш суворі математичні закони, тому вимушено обмежимося перерахуванням самих факторів.

Серед негативних впливів:

 • загострення криміногенної ситуації, як наслідок необхідності прокормити сім’ю та неможливості заробити гроші легальним шляхом ї
 • посилення соціальної напруженості, як наслідок недовіри суспільства до влади, котра не може нічого вдіяти із ситуацією
 •  ріст кількості фізичних та психічних хвороб, як наслідок зростання кількості нервових розладів на базі звільнень та нестачі коштів на елементарні потреби
 • посилення соціальної диференціації, як наслідок набагато чіткішої грані між працюючими та не працюючими, заможними та незаможними
 • зниження трудової активності, як наслідок розпачу та безнадії

В свою чергу, позитивними впливами називають:

- підвищення соціальної цінності робочого місця, внаслідок зменшення їх кількості

- збільшення кількості особистого вільного часу, внаслідок незайнятості

- зростання свободи обрання місця роботи, внаслідок вимушеної відсутності особистих обмежень щодо вибору робочого місця

 - збільшення соціального значення та цінності праці, внаслідок концентрації уваги на важливості її для сімейного добробуту

Закон Оукена

Закон Оукена - емпірична залежність між темпом зростання безробіття і темпом зростання ВНП.У реальності це не закон, а тенденція з безліччю обмежень по країнам, регіонам, світу в цілому та періодами часу.

 

(Y - Y *) / Y * = - B.uc

Y - фактичний ВНП

Y * - потенційний ВНП

uc - рівень циклічного безробіття

B - емпіричний коефіцієнт чутливості (звичайно приймається 2.5)

 З формули випливає, що якщо циклічне безробіття в країні відсутня, фактичний ВНП дорівнює потенційному, тобто в економіці задіяні всі можливі виробничі ресурси.

Наслідок із закону Оукена:

 

(Y1 - Y0) / Y0 = - B (u1 - u0) / (1 - Bu0)

Y1, u1 - ВНП і рівень безробіття в поточному періоді

Y0, u0 - ВНП і рівень безробіття в базовому періоді

 

Практика показує, що закон Оукена виконується далеко не завжди, тобто не є універсальним економічним законом.

Крива Оукена Y(u) виражає взаємозалежність між рівнем фактичного безробіття (u) і величиною відхилення фактичного національного доходу (Y) від національного доходу за умов повної зайнятості (YF).

де YF - національний дохід в умовах повної зайнятості;

Y1 - національний дохід за умов зниження зайнятості до u1;

Y2 - національний дохід за умов зниження зайнятості до u2;

u* - рівень природного безробіття.

Зміщення кривої Оукена відбувається за таких умов:

1) при зміні величини національного доходу за умов повної зайнятості (YF) (із збільшенням YF крива Оукена зміщується вгору і, навпаки - із зменшенням YF - вниз).

2) при зміні норми природного безробіття (u*) (із збільшенням u* крива Оукена зміщується вправо і навпаки, із зменшенням u* - вліво).


хиты: 1008
рейтинг:-1
Общественные науки
экономика
макроэкономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь