пользователей: 28032
предметов: 12003
вопросов: 223398
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Теоретичш пщходи до пояснения причин, шфляци. КейнЫанський i класичний погляди на шфлящю. Крива Фшнпса i iT сучасна 1нтерпретащя.

Крива Філіпса (Phillips curve) - графік залежності між середнім рівнем інфляції в країні і рівнем безробіття. Згідно з кривою Філіпса з ростом безробіття інфляція зменшується.

Крива Філіпса відома з 1958 р., коли економіст О.У Філіпс опублікував роботу «Зв'язок між безробіттям і темпом змін грошової заробітної плати у Сполученому Королівстві в переіод 1861-1957 рр.». Він показав зв'язок між рівнем безробіття і темпами росту середньої заробітної плати. Безробіття високе, коли заробітна платня зростає повільніше, і безробіття падає, коли заробітна платня зростає швидше. Високий рівень інфляціїї зазвичай супроводжується низьким рівнем безробіття і навпаки.

Кейнсіанці пояснюють одночасність появи більш високих темпів безробітя та інфляції зміщенням кривої Філіпса вправо або вгору, як наслідок шоку пропозиції (або цінових шоків). Повна зайнятість змушує ціни та заробітну плату до зростання; значне безробіття та незавантаженість потужностей спонукає їх до зниження. Рівень зайнятості - причина, рух цін та заробітної плати - наслідок. Але в залежності від того, як повна зайнятість викликає інфляцію, зовсім не слідує, що інфляція викликає повну зайнятість.

У довгостроковому періоді є вертикальною прямою, інакше кажучи, показує відсутність залежності між рівнем інфляції і природним рівнем безробіття.

Причини виникнення інфляції:

  • надмірне збільшення пропозиції грошей (класичний приклад - монетизація дефіциту державного бюджету (причина гіперінфляції в Україні в 90-х роках ХХ-го сторіччя));
  • обмеження пропозиції (інфляція пропозиції), що зазвичай викликає зростання цін на сировинні товари, а також на товари з вищою ступінню обробки через вторинні ефекти;
  • надлишковий споживчий попит в економіці (інфляція попиту), причиною якого може бути надто м'які кредитні умови та ін.;
  • інфляція в інших країнах за суттєвих обсягів імпорту (імпортована інфляція), підвищення цін на імпортні товари
  • девальвація національної валюти (збільшує ціну імпортованих товарів, погіршує економічні очікування);
  • зростання очікувань щодо зростання цін в майбутньому.

 

 

 

 

 

 

де

Р* - piвень інфляції, в умовах повної зайнятості;

и - рівень безробіття;

и* - природний рівень безробіття

Відрізок кривої Філліпса зліва від точки N характеризуе інфляцію попиту, яка може виникнути внаслідок спроб держави встановити штучно високу зайнятість.

Відрізок справа від точки ./V відображае падіння цін у період кризи надвиробництва.

Крива Фшлшса достовірно відображае тільки короткострокову динаміку інфляції i безробіття, яка вимірюеться поточними показниками..

Стагфляція - це період, протягом якого спад економічноі активності (стагнація) супроводжуеться інфляціею.

Гpaфiчнo стагфляцію можна зобразити шляхом зсуву кривої Філіпса вправо вгору (мал. 47).


хиты: 402
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
макроэкономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь