пользователей: 28216
предметов: 12109
вопросов: 227655
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Кейнсіанська й неокласична теорія економічних циклів. Застосування моделі AD-AS і ІS-LM для аналізу циклічних коливань.

AD-AS і IS-LM для аналізу циклічних коливань.

AD — сукупний попит; AS — сукупна пропозиція; P — рівень цін; Q — обсяг виробництва.

В економіці може виникнути ситуація, коли нецінові фактори вплинуть на ціни і на ресурси, відповідно ростуть витрати виробництва і виникає таке негативне явище, як інфляція пропозиції (витрат). Відповідно цей тип інфляції теж може бути зображений в моделі AD-AS при аналізі зміщення кривої AS.

Якщо ростуть витрати виробництва, то підприємці змушені реагувати ростом цін на свою продукцію. Так підвищення цін Р1→Р2→Р3 впливає на скорочення сукупної пропозиції  від AS1→AS2→AS3. При цьому йде скорочення обсягів виробництва Q1→Q2→Q3.

 

Як і крива ІС, крива ЛМ може змінювати не тільки свій нахил, але і положення. Якщо центральний банк країни збільшує грошову пропозицію (вертикальна крива М зсувається вправо), то вправо зсувається і крива ЛМ (тобто тієї ж самої рівноважної величиною процентної ставки буде відповідати більший рівень загального доходу). Прямо протилежне відбувається при зсуві М вліво.

Оскільки криві ІС та ЛМ побудовані в одній і тій же системі координат, то їх можна зобразити на одному графіку

 

Криві ІС та ЛМ повинні обов'язково перетнутися в деякій точці Е, тому що вони мають протилежний нахил (ІС - негативний, ЛМ - позитивний). Модель ІС – ЛМ - Модель закритої економіки, що зв'язує пропозицію та попит на товари і послуги з пропозицією та попитом на гроші в умовах мінливих процентних ставок і цін; це динамічне рівняння відбиває вплив зазначених факторів на національний продукт. Коротко говорячи, модель ІS-LM визначає контури зв'язків фінансового і товарного ринків. Слідом за виходом "Загальної теорії зайнятості, процента і грошей" Джона Мейнарда Кейнса в економічній науці розгорнулись аналітичні пошуки можливостей об'єднання вихідних теоретичних положень кейнсіанства та неокласики. Завдяки зусиллям прихильників цього підходу склалась теоретична система, що отримала назву "неокласичного (синтезу". Кейнсіансько-неокласичний синтез означав поєднання, аналітичну інтеграцію елементів кейнсіанської і неокласичної теорій. Методологічні засади та теоретичну систему кейнсіансько-неокласичного синтезу


хиты: 1526
рейтинг:+2
Общественные науки
экономика
макроэкономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь