пользователей: 28236
предметов: 12120
вопросов: 228087
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Вплив монетарної пол1тики на економшу: полггика "дорогих" та "дешевих» грошей. Передавальний (трансм1сшний) механ1зм монетарно! пол1тик. Грошовий та депозитний мультипл1катори.

Депозитний мультипликатор  (т) обернено пропор-ційний нормі мінімальних банківських резервів (г):

 

 

 

 

 

 

Депозитний мультиплікатор обернено пропорційний нормі мінімальних банківських резервів:

 

 

 

 

Грошовий мультиплікатор (т*) - це ускладнений варіант депозитного, в якому враховуеться поведінка як банків, так i населения. Bін визначаеться за формулою:

 

 

 

 

 

де м* - грошовий мультиплікатор;

d - відношення готівкових грошей до депозитів у населення;

г - норма обов'язкових банківських резервів (відношення резервів до депозитів).

3 формули (8.10) випливае:

1) чим більша величина d, тим менший грошовий мультплікатор;

2) чим більша норма обов'язкових банківських резерв1в, тим менший мультиплікатор.

Необхідно вщзначити, що грошовий мyльтиплiкaтop значно менший, ніж депозитний, тому що він враховуе готівкові кошти у населення.

Грошовий мультиплікатор використовуеться інститутами грошової системи для макроекономічного прогнозування пропозиції грошей i регулювання грошової маси.

Важливу роль у цьому процесі відіграе Центральний банк, який контролюе грошову базу (Н).


хиты: 307
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
макроэкономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь