пользователей: 28053
предметов: 12021
вопросов: 223816
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


0перації центрального (національного) банку i грошова база. Інструмет центрального банку: політика облікової ставки, політика банківських резервів операцій на відкритому ринку.

Грошово-кредитна пoлiтикa визначаеться урядом країни, але в життя проводиться Центральним банком (НБУ).

Завдання Центрального банку: - Забезпечення стабільності національної валюти. - Забезпечення платіжного oбігy. - Сприяння  державному  контролю  за  приватними  банками. - Забезпечення ліквідності комерційних банків. - Забезпечення  стабільності   банківської  системи.

Центральний банк (НБУ) використовуе інструменти грошово-кредитної політики з метою впливу на кількість грошей (в основному у формі банківських депозитів), або на проценті ставки (/).(мал.38)

 

 

 

Кредитна  експансія   мае за мету збільшення зайнятості i підйом виробництва шляхом збільшення пропозиції гро­шей (Ms).

Кредитна рестрикція мае за мету запобігання економічної кризи i зниження темпів iнфляцiї шляхом обмеження пропо­зиції грошей (Ms).

Ocновнi інструменти грошово-кредитноі політики

Операції на відкритому ринку:

  • Гнучкий валютно-політичний інструмент, який проявляеться в продажу чи купівлі Центральним банком цінних паперів на «відкритому ринку» у комерційних банків.
  • Застосовуеться для проведения експансійної (купівля) чи рестрикційної (продаж) грошової пол1тики.

Політика облікової ставки:

  • інструмент прямого регулювання грошово-кредитного o6iry.
  • Виявляеться у змінах облікової ставки відповідно до кон'юнктурних коливань економіки.
  • Застосовуеться для управління кредитного активністю.

Політика мінімальних резервів:

  • Найбільш жорсткий інструмент грошово-кредитного ре­гулювання.
  • Виявляеться в маніпуляци нормою обов'язкових резервів, які комерційні банки зобов'язані зберігати на рахунках у Центральному банку.

Застосовуеться як засіб для швидкого стиснення чи розширення кредитної маси в економічній системі.


хиты: 388
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
макроэкономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь