пользователей: 28056
предметов: 12023
вопросов: 223880
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Попит на гроші й фактори, що його визначають. Модель попиту на гроші Баумоля-Тобша. Механізм функціонування грошового ринку.

Попит на гроші — це така кількість ліквідних активів, яка потрібна в певний час як засіб обігу, платежів та заощаджень (нагромадження) купівельної спроможності.
Для визначення попиту на гроші (МD) використовується, як правило, формула І. Фішера:

Попит на гроші для операцій (МDt) пов'язується з обслуговуванням грошима операцій купівлі-продажу товарів, послуг і факторів виробництва. Гроші у цьому разі виконують функцію засобу обігу і платежу, а їх кількість залежить від номінального ВНП (V):
Попит на гроші з боку активів (МDa) виникає у зв'язку з тим, що частина доходів заощаджується для вигідного розміщення. Гроші в цьому разі виконують функцію засобу заощаджень.

Загальний, або сукупний, попит на гроші (МD) складається з попиту на гроші для операцій і попиту на гроші з боку активів:

1), 2) Ключовим чинником впливу на попит є зміна обсягів виробництва (або обсягів національного доходу)

Md = f(Q),де Q – номінальний обсяг ВНП.

В свою чергу зміна обсягу ВНП визначається динамікою рівня цін та динамікою реального обсягу виробництва. Вплив цих чинників прямо пропорційний.

Md = f(g,P) ,де Р –рівень цін, g - фізичний обсяг.

  1. При макроекономічному підході попит на гроші пов’язаний зі швидкістю обігу грошей обернено пропорційною.

Md = f(V), де V –швидкість обігу.

При мікроекономічному підході замість швидкості обігу грошей використовується чинник зміни норми відсотка. В міру зростання норми відсотка на альтернативні грошам активи, попит на гроші буде падати.

Md = f(R), Де R – норма доходу на капіталізовані активи.

4) B - чинник накопичення багатства.Внаслідок збільшення багатства зростає і попит на гроші.

5) I - чинник інфляції. Запас грошей в умовах інфляційного росту цін знецінюється Як наслідок, провокується скорочення попиту на гроші.

6) O - очікування погіршення кон’юнктури ринків (скороченя товарної пропозиції, посилення товарного дефіциту, погіршення якості продукції і т.д.). У цих випадках економічні суб’єкти віддають перевагу накоченню багатства у товарній формі, а не в грошовій, тому попит на гроші падає.
 

Модель Баумоля - Тобіна є найбільш популярною моделлю попиту на гроші, що розглядає його з точки зору оптимізації грошових запасів.

У моделі Баумоля - Тобіна показано, що індивід підтримує грошові запаси так само, як фірма підтримує товарні запаси. У кожен даний момент домогосподарство тримає частину свого багатства в грошовій формі для майбутніх покупок. Якщо у грошовій формі зберігається значна частина багатства, то, з одного боку, домогосподарство завжди має в своєму розпорядженні необхідної суми грошей для здійснення угод, а з іншого - воно позбавляється відсотка, якби замість грошей тримало приносять відсотки активи (акції, облігації та ін.) Якщо у грошовій формі зберігається незначна частина багатства, то перед домогосподарством може виникнути проблема конвертації частини свого багатства в гроші через недостатність коштів для здійснення покупок. Таким чином, перед домогосподарством завжди стоїть проблема визначення оптимального обсягу грошових коштів.

З моделі Баумоля - Тобіна випливає висновок: попит на гроші - це попит на реальні грошові залишки, він зросте при зростанні реального національного продукту і скорочується при зростанні ставки відсотка.

 

где F– денежная оценка издержек на посещение банка.При этом значении N средняя сумма денег на руках равна:


хиты: 793
рейтинг:+3
Общественные науки
экономика
макроэкономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь