пользователей: 27952
предметов: 11960
вопросов: 222119
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Грошова пропозиція та способи її вимірювання. Грошова маса i грошова база. Коефіціент монетизації.

Пропозиція грошей (Ms) складаеться з грошей
поза банківською системою (ГГО) та чекових депозитів (Д)
тобто:

 

 

За своїм складом грошова пропозиція визначаеться агрегатом Ml, де готівкові гроші являють собою зобов'язання Центрального банку. Сума коштів, що внесені як депозити на банківські рахунки i  використані для кредитування з метою забезпечення вимог вкладників у будь-який час, складае фактичні або загальні резерви комерційного банку (Г/г).

 

 

Якщо фактичні банківські резерви дорівнюють депозитам то маемо справу з системою 100% банківського резервування. За таких умов банки не впливають на рівень грошової пропозиції але визначають структуру грошової маси. Якщо обсяг банківських резервів менший, ніж загальна сума банківських депозитів то така система мае назву часткового банківського резервування. Сучасна банківська система базуеться на частковому резервуванні банківських депозитів. Головним компонентом банківських резервів є обов'язкові ментально банківські резерви, які зберігаються у Центральному банку. Головною функцією вимоги обов'язкових банківських резервів е необхідність контролю Національного банку за величи­ною грошової пропозиції За законом, Bci комерщйні банки повинні мати обов'язкові резерви (R).Норма обов'язкового резервування (г) (резервні вимоги) визначаеться як відношення суми обов'язкових резepвів (R) до суми залучених депозитів (Д):

Величина, на яку фактичні резерви банку (TR) перевищують його обов'язкові резерви (R), називаеться надлишковими резервами (Б) банку:

 

 

Норма фактичного резервування (гг) визначаеться відношенням фактичних резервів комерційних банків до депо­зитів (Д):

 

 

Гроші, які залучають комерційні банки на свої депозити, пе­ревищують 6aнківські резерви. Перевищення депозитних гро­шей над банківськими резервами дозволяе банкам створювати кредитні гроші.

Спроможність окремого комерційного банку створювати гроші визначаеться poзміром його надлишкових резервів (В). ГРОШОВА МАСА - сукупність ycix грошових засобів, які перебувають у народному господарстві в готівковій i безготівковій формах i виконують функції засобів обігу, платежу i накопичення. Під ліквідністю активів розуміютъ можливість їхнього перетворення в грошову форму без суттєвої  втрати номінальної вартості  i в короткий строк. Чим більшими будуть витрати обміну фінансового активу на гроші (трансакційні витрати), тим нижчим е рівень ліквідності даного активу.

При цьому iз зниженням ліквідності грошових зacoбів у чис­ло компоненте грошової маси послідовно залучаються активи, які в меншій мipi здатні виконувати функції засобу oбігy або платежу i в більшому ступені слугують засобом збереження цінності.(Мал..37)


хиты: 599
рейтинг:+1
Общественные науки
экономика
макроэкономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь