пользователей: 27938
предметов: 11944
вопросов: 221598
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Бюджетний дефіцит: причини виникнення i економічні наслідки. Державне бюджетне обмеження.

Бюджетний дефіцит — це перевищення видатків бюджету над його доходами. Це показник негативних явиш в економіці, що зумовлюють інфляцію грошової одиниці. Реальнішими та доцільнішими є зміни в податковій і кредитній політиці, які призвели б до пожвавлення економічного життя, передусім до зростання виробництва та його ефективності. В іншому разі дефіцит бюджету стає додатковим найнесправедливішим податком із населення. Бюджетний дефіцит — явище майже постійне в економіці кожної держави, тому важливого значення набувають його розміри та методи ліквідації. 

Причини бюджетного дефщиту в Україні в сучасних умовах

  1. Зростання виплат по державному боргу.
  2. Значний обсяг соціальних трансфертних платежів, через нызъкый рівень доходів населения.

3.       Ухилення від сплати податків через високий податковий тиск та низьку фінансову дысыыплту, що прызводыть до зныження податкових надходженъ.

4.               Значш витрати науправлшня тощо.

Державне бюджетне обмеження:(Мал..35)

 

 

Наслідки бюджетного дефіциту не є наперед заданими. Вони залежать від багатьох чинників, і насамперед від наявності продуманої політики, керованості бюджету і бюджетного процесу.


хиты: 517
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
макроэкономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь