пользователей: 28043
предметов: 12014
вопросов: 223654
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Макро

Фіскальна політика з урахуванням пропозиції. Крива Лаффера i визначення
межі оподаткування.

Крива  Лаффера   показуе  зв'язок  між  податковими ставками та обсягом податкових надходжень i виявляє таку податкову ставку (від нульової до 100%), при яких податкові надходження у бюджет досягають макси­муму(мал.34)

Т- податков! надходження; Т (Y) - податкова ставка;

ТА (Y) - податкова ставка, при якш податкові надходження максимально

3 графіка видно, що починаючи з нульової ставки подат­ку, збільшення T(Y) приводить до зростання податкових над­ходжень (Т). Але починаючи з точки А наступив збільшення податкової ставки T(Y) скорочуе податкові надходження (Т) через негативну стимулюючу дію.

Крива Лаффера дае відповідь на запитання, при якій ставці податків T(Y) податкові надходження (Г) у бюджет максимальні. При подалыпому підвищенні податкової ставки мотивація підприемницької діяльності послаблюеться, падають обсяги виробництва i зменшуються податкові відрахування до бюджету. Реальна ставка податків неоднакова для різних країн i далеко не завжди е оптимальною.

До основних факторів, що впливають на формування до­ходів Державного бюджету України належать:

- стан еконолмчної кон'юнктури;

- недосконалість Податкового законодавства;

- інституалізація тіньової економіки

- низька фінансова дисципліна ycix суб'ектів господарювання;

- віртуальний перерозподіл власності,  наявність значних пільг в оподаткуванні;  

- криміналізація економічної діяльності;  

- низька конкурентоспроможність продукції; 

- нестабільність національної валюти; 

- інфляційні процеси та ін..


хиты: 344
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
макроэкономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь