пользователей: 28034
предметов: 12003
вопросов: 223398
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Недискреційна (автоматична) фіскальна політика. Прогресивна шкала оподаткування. Соціальні трансферти.

НЕДИСКРЕЦійНА (АВТОМАТИЧНА) Ф1СКАЛЬНА ПОЛ1ТИКА базуеться на дії вбудованих стабілізаторів, які забезпечують природне пристосування економіки до фаз кон'юнктури.

Автоматичні(вбудовані)   стабілізатори - це такі механізми в економіці, дія яких зменшуе реакцію ВНП на зміни сукупного попиту.

До автоматичних (вбудованих) стабілізаторів належать:

а)Автоматична зміна податкових надходжень при прогресивних системах оподаткування.

Система податків прогресивно залежить вщ особи стих доходів та доходів підприемств. Якщо обсяг виробництва падае, то податкові ставки автоматично зменшуються. Це призводить до того, що за меньших доходів домашш господарства i підприемницький сектор сплачують менші податки. Таким чином, темпи падіння сукупного попиту (AD) менші за темпи падіння виробництва, що стримуе його piзкe скорочення через скорочення сукупного попиту. У такому випадку випуск продукції зменшуеться не так відчутно. У період буму i в період інфляції збільшення ставок оподаткування за умов прогресивної системи оподаткування через зростання доходів домашшх господарств i пщприемницького сектора зменшуе особисті  доходи, стримуе споживчі витрати, скорочуе сукупний попит i уповільнюе зростання цін та заробітної плати (вплив на доходи тдприемницького сектору i, відповідно, на інвестиціний попит аналогічний).

б)Допомога на випадок безробіття, соціальна допомога
та
інші соціальні трансферти.

Допомога на випадок безробіття вливае кошти в економіку (в період кризи) або вилучае з неї (в період буму) i, як ре­зультат, стабілізуе  та згладжуе наслідки ділових циклів.

Дія інших трансферів аналогічна.

При недискреційній фіскальній політиці бюджетний дефіцит (або надлишок) утворюеться в результаті дії автоматичних станів.


хиты: 641
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
макроэкономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь