пользователей: 28035
предметов: 12003
вопросов: 223398
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Модель впливу державних витрат та податків на сукупний обсяг виробництва.

 

де m т - податковий мультиплікатор;

с'- гранична схильність до споживання.

Податковий мультиплікатор показуе, що зростання податків на певну величину зменшуе (знак «-») обсяг виробни­цтва на більшу величину i навпаки, при зменшенні ставок оподаткування T(Y) на певну величину, рівноважний обсяг виробництва (У) збільшуеться на більшу величину.Якщо державні витрати (G) та автономні податкові відрахування (Т) зростають на одну i ту ж величину (AG = AT), то i рівноважний обсяг виробництва зростае. У даному випадку мова йде про мультиплікатор збалансованого бюд­жету, який завжди менший або дор1внюе 1.

 

 

Мультиплікатор державних витрат (тс) обчислюеться за формулою:

Якщо ж планові витрати будуть враховувати вплив прибут-кових податків (тобто Т = T(Y)'Y) мультиплікатор державних витрат визначатиметься за такою формулою:

 

 

Мультиплікатор державних витрат показує, наскільки зміняться сукупні доходи (AF) при зміні державних витрат (AG)Hal.


хиты: 537
рейтинг:+1
Общественные науки
экономика
макроэкономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь