пользователей: 27935
предметов: 11943
вопросов: 221545
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Функції податків. Пpямi й нeпpямi податки та їx роль у наповненні бюджету. Принципи ефективного оподаткування.

Основним джерелом доходів держави в цивілізованому суспільствi e податки.

Податки за економічним змістом це фінансові відносини  державою та платником податків з метою створення загальнодержавного централізованого фонду грошових коштів, необхідних для виконання державою її функцій.Функції податків:

Розподільча: перерозподіл вартості створеного ВНП між державою i юридичними та фізичними особами.

Фіскальна: централізація частини ВНП у бюджеті на загально сустльні потреби.

Регулююча: вплив податків на piзні сторони діяльності їхніх платників.

Податкова політика - це діяльність держави у сферах запровадження, правової регламентації та організації справляння податків i податкових платежів до централізованих фондів держави.Проявом податкової политики, яка проводиться в дер­жаві та формуеться державними структурами е податкова си­стема. За економгчним змістом податкова система - це сукупність податків та обов'язкових платежів, законодавчо установ-лених в країні з метою поповнення доходної частини бюджете різних рівнів.

Основні принципи побудови оптимальної податкової системи

Загальність: охоплення податками ecix економічних суб'ектів, які отримують    доходи    незалежновід організаційно-правової форм и.

Адміністративна простота: справляння податмв повинно бути простим i відносно недорогим.податкова система повинна бути здатною швидко (в окремих випадках автоматично) відповідати на зміни економічиих обставин.

Стабільність: високий piвень гарантій того, що передбачені Законом про бюджет доходи будуть отримані у повному обсязі.Обов'язковкть: примусовість податку, неминучють його сплати, самостшнють суб'екта в його обчисленні та сплаті Соціальна справедливість: встановлення податкових ставок i податкових шльг, які ставлять Bcix суб'ектів у приблизно рівні умови i які пом'якшують податковий тягар на низькодоходні п1дприемства та групи населення. Економічна ефективність податкова система не повинна перешкоджати ефективпому розподілу pecypciв: Чим більш розвинута країна, тим більша частка надходженъ припадає на прямі податки. Чим біднішa країна, тим більше вона покладаеться на непрямі податки, особливо на податки від зовтшньої торгівлі.


хиты: 441
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
макроэкономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь