пользователей: 28194
предметов: 12085
вопросов: 226877
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


41. Ринок робочої сили. Умови рівноваги на ринку робочої сили. Реальна та номінальна заробітна плата.

РИНОК РОБОЧО1 СИЛИ являе собою систему економічних відносин між його суб'ектами з приводу купівлі-продажу трудових послуг, які пропонуються найманими працівниками за цінами, що складаються під впливом співвідношення попиту та пропозиції. Суб'ектами ринку робочої сили е працедавщ та наймані працівники. Об'ектами ринку робочоУ сили е умови найму на роботу та ямсть трудових послуг.

Під попитом на робочу силу (LD) слід розуміти платоспроможну потребу працедавців у трудових послугах працівників певних професій i кваліфікацій. Під пропозиціею робочої сили (Ls) розуміють pізноманітність i якість трудових послуг, які пропонуються для реалізації. Ціна попиту на робочу силу виступае у вигляді максималь­но допустимої з точки зору підприемця ставки заробігної плати для найманих працівників. Ціна пропозици робочог сили виступае у вигляд! мінімальної ставки зароб ітноТ плати, що задовольняе тих, хто наймаеть-ся на роботу. Рівновага на ринку робочої сили встановлюеться тоді, коли попит на робочу силу дорівнює пропозиції робочоТ сили (LD = = Ls) i piвень зapo6ітньої плати задовольняе як працедавців, так i найманих працівників.(мал..30)


хиты: 610
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
макроэкономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь