пользователей: 21231
предметов: 10456
вопросов: 177504
Конспект-online
зарегистрируйся или войди через vk.com чтобы оставить конспект.
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


41. Ринок робочої сили. Умови рівноваги на ринку робочої сили. Реальна та номінальна заробітна плата.

РИНОК РОБОЧО1 СИЛИ являе собою систему економічних відносин між його суб'ектами з приводу купівлі-продажу трудових послуг, які пропонуються найманими працівниками за цінами, що складаються під впливом співвідношення попиту та пропозиції. Суб'ектами ринку робочої сили е працедавщ та наймані працівники. Об'ектами ринку робочоУ сили е умови найму на роботу та ямсть трудових послуг.

Під попитом на робочу силу (LD) слід розуміти платоспроможну потребу працедавців у трудових послугах працівників певних професій i кваліфікацій. Під пропозиціею робочої сили (Ls) розуміють pізноманітність i якість трудових послуг, які пропонуються для реалізації. Ціна попиту на робочу силу виступае у вигляді максималь­но допустимої з точки зору підприемця ставки заробігної плати для найманих працівників. Ціна пропозици робочог сили виступае у вигляд! мінімальної ставки зароб ітноТ плати, що задовольняе тих, хто наймаеть-ся на роботу. Рівновага на ринку робочої сили встановлюеться тоді, коли попит на робочу силу дорівнює пропозиції робочоТ сили (LD = = Ls) i piвень зapo6ітньої плати задовольняе як працедавців, так i найманих працівників.(мал..30)


хиты: 441
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
макроэкономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2016. All Rights Reserved. помощь