пользователей: 28054
предметов: 12022
вопросов: 223856
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Умови рівноваги на ринку грошей та цінних пaпepiв. Крива LM. Фактори, які впливають на переміщення кривої LM.

 

 

 

За кейнсіанською концепціею, рівновага на ринку грошей та цінних папеpiв встановлюеться, коли пропозиція грошей дорівнює cyмi операційного та спекулятивного попиту на rpoші, тобто: Або

 

 

 

де Ms - пропозищя грошей; М,0 - операщйний попит;

МD1   - спекулятивний попит;

т - зміщення м1ж отриманням i використанням грошей;

Р - рівень цін;

i - ліквідна пастка;

Q - реальний обсяг виробництва.

 

 

У кейнсіанській моделі rpoшi не е нейтральними, тому зміни на ринку грошей та ринку благ взаемовпливають одна на одну через механізм процентної ставки (/).(Мал..29)

 

Конфігурація лінії LM дозволяе виділити на ній. три відрізки:

1)відрізок паралельний oci абсцис, який відповщае «ліквідній пастці» та асимптоматично наближаеться до Heї,- кейнсьанський відрізок; 2)відрізок з додатнім нахилом - проміжний відрізок;

3)перпендикулярний до oci абсцис відрізок – класичний відрізок.

Визначені особливості кривої LM проявляються при aнaлiзi взаемодп окремих ринків при зміні екзогенних параметрів i впливають на мультиплікатор автономних витрат.


хиты: 485
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
макроэкономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь