пользователей: 28056
предметов: 12023
вопросов: 223880
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Встановлення рівноваги на товарному ринку без державного втручання та з ним. 1нфляційний та дефляційний розриви.

(Мал..24). На графіку показано вплив зростання державних витрат на макрорівновагу, що призвело до зростання сукупних витрат (сукупного попиту) i, відповідно, до зростання рівноваж-ного обсягу виробництва:

ІФЛЯЦ1ЙНИЙ РОЗРИВ - це вщхилення сукупного по­питу (AD) ыд, стану р1вноваги в умовах повноТ зайнятосп в 6iK збшьшення при сталш пропозицп (AS) (мал..25).

інфляцшний розрив утворюеться, коли сукупний попит (AD) зростае на класичному відрізку кривої сукупної пропози­ції (AS) (мал..26).

де F-дохід; Р - piвень цін; YF - лінія повної зайнятосп; KL – іфляційнирозрив.Подолання іфляційного розриву можливе за рахунок стри-мування сукупного попиту (AD) i перемщення його 3AD bAD' (мал..26) (тобто за умов перемщення р!вноваги з точки К в точку L). ДЕФЛЯЩЙНИЙ РОЗРИВ - це вщхилення сукупного по­питу (AD) В1д стану рівноваги за умов повної зайнятості в бік зменшення при сталій пропозиції (AS) (мал..27). Дефляційний розрив мае місце, коли загальний рівень цін (Р) падае.

де Мо- точка рівноваги; AS - сукупна пропозищя; AD - сукупний попит; YF - лiнiя noBHOi зайнятоси;

Ym - обсяг ВНП (доходу) в умовах р1вноваги; MB - дефлящйний розрив.

Дефляційна политика спрямована на стримування зрос-тання споживання i створюе сприятлив1 умови для заощаджен-ня i нагромадження.


хиты: 493
рейтинг:+1
Общественные науки
экономика
макроэкономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь