пользователей: 27948
предметов: 11958
вопросов: 222107
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Умови рівноваги ринку праці за класичною моделлю. Взаємозв'язок графіка рівноваги ринку праці з виробничою функцією.

Попит на робочу силу (LD) e спадною функціею від реальної заробітної плати,  яка графічно зображуеться кривою з від'емним нахилом. У моделі приймається позитивна еластичність пропозиції щодо 3apo6iтної плати. Сукупна функція пропозиції праці Ls е зростаючою функціею від реальної зароботної плати (Мал..17).

У результаті взаемодії попиту та пропозиції досягаеться рівноважна зарплата (Wo/Po) та рівноважна зайнятють (Lo). При тимчасовому підвищені реальної зарплати починае діяти механізм очищения ринку від надмірної пропозиції робочої сили:

При зниженні реальної заробітної плати діє механізм очищення ринку від зайвого попиту:

Повна ефективна зайнятості означае, що вci бажаючі будуть забезпечені робочими місцями, a вci фірми можуть на йняти потрібну кількість робітників, причому i останній наймитий po6iтник отримае у формі заробітньої плати вартісгь того продукту те, що він виробляе. Piвновагa у точці Мо згідно з класичною Teopiєю є стійкою, тобто будь-які в1дхилення в1д даного стану автоматично задіють механізми, які повертають систему до р!вноважного стану. Для характеристики ринку pecypcie використовуеться ви-робнича функщя.Класична виробнича функция відображае зв'язок між ресурсами (факторами) виробництва та реальним продуктом, тобто сукупною пропозищею:

На ринку пращ визначаеться не тільки рівноважний обсяг задіяної у виробництві праці (Lo) та рівноважна реальна заробітна плата (Wo //>), але й

рівноважний обсяг виготовленого національного доходу Уо. Достатньо визначити рівноважну зайнятість (Lo), щоб за допомогою виробничої функції f(L, К, Т) знайти рівноважний обсяг нац1онального доходу Уо.Сукупна виробнича функщя мае вигляд:

але в короткостроковому періоді величина задіяного капіталу залишаеться незмшною (К = const), технологія виробництва також значно не змінюється, тому единим змінним фактором залишаеться праця. Таким чином, сукупна виробнича фунція набуває вигляду(мал.18)

 


хиты: 1120
рейтинг:+6
Общественные науки
экономика
макроэкономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь