пользователей: 28035
предметов: 12003
вопросов: 223398
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Класична модель макроекономічної рівноваги: взаємодія ринків ресурсів; товарів, грошей та інвестицій.

Класичну модель можна розглядати як складну систему, що складається iз взаемопов'язаних підсистем, кожна з яких харак-теризуе стан окремого ринку.

КЛАСИЧНА МОДЕЛЬ МАКРОРІВНОВАГИ - взаемодія ринків pecypciв, тoвapiв, грошей та інвестицій - це пояснююча короткострокова модель, яка описуе cnoci6 досягнення еконо-мічного оптимуму без державного втручання. Гіпотези класичної моделі макрорівноваги:

Вихідним у встановленні рівноваги е ринок pecypcie (головний ресурс - робоча сила).

Y = F (L) - виробнича функція.  Макрорівновага встановлюеться в результаті взаемодії ринків pecypciв, благ, грошей та заощаджень.


хиты: 542
рейтинг:+2
Общественные науки
экономика
макроэкономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь