пользователей: 28045
предметов: 12017
вопросов: 223690
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Рівновага економічних систем та механізм її забезпечення. Рівновага ринкової та дефіцитної економіки.

РівновагаЕкономічноїСистеми- стан економічноїсистеми, при якому попит та пропозиціявсіхресурсівперебувають у рівновазі.

Розрізняютьчасткову і загальнурівновагу.

Частковарівновагавідповідає стану рівновагиміж попитом і пропозицією

на окремихлокальних ринках (ринки праці, капіталів, споживчихтоварів).

Частковарівновагаформується на трьохосновних ринках:

- ринку кінцевихпродуктів;

- ринку факторіввиробництва (праці і капіталу);

- фінансовому ринку.

Рівновага– цетакий стан економіки, при якомузберігаєтьсяздатністьїї

до саморегулювання: у випадкувідхиленняекономічноїсистемивід

збалансованого стану до дії автоматично підключаютьсясили, які

намагаютьсявідновитипорушеніструктурнізв`язки.

За змістом система економічноїрівновагибагаторівнева.

I. Розмежовуютьрівновагу: обміну, виробництва, розподілуспоживання –

ціскладові  у сукупностіформуютьзагальну систему економічної

рівновагивідтворювальногопроцесу.

II. Одночасновиділяють:

- умовистатистичноїрівноваги;

- умовирівновагиекономіки, щодинамічнорозвивається.

III. Виділяютьтакож: повну і часткову, тимчасову і постійнурівновагу

Ринковарівновага — цеситуація на ринку, за якої величина попитузбігається з величиною пропозиції. Графічноринковарівновагапредставляється точкою Еперетинукривоїпопиту D і кривоїпропозиції S (рис. 12). Точка рівновагипоказує, щопідвпливомконкуренціївстановлюєтьсярівноважнаціна Р0, за якоїринокзнаходиться в умовахзбалансованості (кількість товару, якийхочуть і можутьпродативиробники, відповідаєтійкількості, щоспроможнікупитиспоживачі: QD= QS = Q0).Якщо на ринку встановлюєтьсяціна Р1, нижча за рівноважну (з метою захистуспоживачів), то створюєтьсяситуаціядефіциту, коли QD> QS (Q2> Q1).

Якщо ж на ринку встановлюєтьсяціна Р2, вища за рівноважну (з метою захистуінтересіввласниківресурсів і виробників), то створюютьсяумовинадлишкутоварів, у даномувипадку QD> QS (Q3< Q4)


хиты: 568
рейтинг:+3
Общественные науки
экономика
макроэкономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь