пользователей: 27936
предметов: 11943
вопросов: 221596
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Індуційовані інвестиції. Модель акселератора. Модель взаємодії мультипликатора-акселератора.

1нвестиції називаються індуційованими, якщо причиною їх здійснення е стійке зростання попиту на товари та послуги в результат! зростання національного доходу.

1ндуційован1 інвестиції є функціею від приросту нацюналь­ного доходу. Коефіцієнт прирістної капіталоємкості називаеться акселератором. Акселератор - коефіціент, який показуе, скільки одиниць додаткового основного капіталу (Ко) необхідно для вироб­ництва додаткової одинищ продукції:

Величину індуційованих інвестицій можна визначити за формулою:

Якщо в поточному році poзмip нацюнального доходу скоротився пор1вняно з минулим (Yn < Yn _ i), то індуційовані iнвecтици приймають від'емне значения. Це означае, що в резуль­тат! скорочення виробництва підприемці частково або повністю не відновлюють зношеного капіталу.

Обсяг від'емних !нвестицій не може бути білыыим за розм!р амортизації:

Мультиплікатор Кейнса (автономних витрат), показуе, на скільки зростае р1вноважний національний дохід при зростанні автономного попиту на одиницю (мал. 16)

 

 
   

 Дж. М. Кейнс розробляв теорію мультиплікатора в

В умовах, коли суспільство перебувало в стані глибокої кризи з високим рівнем безробтя i недовикористаними виробничими потужностями. Саме за цих умов проявляеться ефект мультиплікатора. Зростання   інвестицій   під  дією  мультиплікатора   забечнечує більш повне використання наявних виробничих ресурсів, що приводить до зростання зайнятості та реального ВНП. Якщо економіка перебувае в умовах високої кон'юнктури (в умовах повної зайнятості), то результатом дії мультиплікатора буде підвищення цін та р1вня інфляци, які викликані надлишковим попитом, при незмінному обсязі реального ВНП.


хиты: 720
рейтинг:+1
Общественные науки
экономика
макроэкономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь