пользователей: 27944
предметов: 11953
вопросов: 222001
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Автономне споживання i чинники, що на нього впливають. Графік функції споживання (С). Графік функції заощадження (S).

За кейнсіанською тeopiєю величина заощаджень (S) i кри­ва заощаджень (SS) істотно не змінюються під впливом зміни процентної ставки.  Основним фактором, який істотно впливає на величину за­ощаджень (S), є рівень реального доходу домашніх господарств (Y), тому крива заощаджень (SS) зовсім не еластична відносно процентної ставки (І) i має вигляд:

АВТОНОМНЕ СПОЖИВАННЯ — частина загаль­них витрат на споживання, яка не змінюється зі зміна­ми національного доходу чи доходу кінцевого викори­стання. Автономне споживання — це певний мінімаль­ний рівень споживчих витрат, які необхідні для підтримки базового рівня життя і здійснюються навіть за нульового доходу.

Автономне споживання в довгостроковому періоді має тенденцію наближатися до нуля.


хиты: 1303
рейтинг:+8
Общественные науки
экономика
макроэкономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь