пользователей: 28210
предметов: 12107
вопросов: 227579
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Кейніанська та класична крива сукупної пропозиції. Узагальнена крива сукупної пропозиції.

Сучасна економічна наука розглядає узагальнену криву су­купної пропозиції (AS), яка має три складові:

ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ (кейнсіанський) відрізок показує зміни в обсязі виробництва в умовах неповної зайнятості за постійних цін (депресивний стан економіки); ПРОМ1ЖНИЙ (висхідний) відрізок показує зміни в обсязі виробництва в умовах, що наближаються до повної зайнятості, коли збільшення реального ВНП супроводжується підвищенням рівня цін; ВЕРТИКАЛЬНЫЙ (класичний) відрізок показує зміни в обсязі ВНП за умов повної зайнятості, коли piвень фактичного безробіття дорівнює природному безробіттю i додаткового зростання реального ВНП не відбувається, а спостерігається інфляційне зростання цін.Графічне зображення узагальненої кривої сукупної пропозиції (AS) подано на графіку

Цінові фактори, що визначають сукупну пропозицію: зміна процентної ставки, змsна piвня цін. Під дією цінових факторiв зм1ни в сукупн1й пропозиції зображується рухом за кривою сукупної пропозиції (AS). Нецінові фактори, що визначають сукупну пропозицію: зміна цін на ресурси (наявність власних ресурсів, ціни на iмпортнi ресурси, співвідношення на ринку національних та імпортних ресурсів).зміни економіко-правових норм (податки з підприємств та субсид1ї, державне регулювання).зм1ни в продуктивност1 праці.

Під дією нецінових факторів крива сукупної пропозиції (AS) переміщується:

- влво вгору, коли сукупна пропозиція скорочується в ре­зультаті зростання витрат виробництва

- вправо вниз, коли сукупна пропозиція зростає.


хиты: 705
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
макроэкономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь