пользователей: 28194
предметов: 12085
вопросов: 226877
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Программирование в интернет:
» ПИ
» ОКГТМ
» КИНФС

КИНФС

1 МRP-система.Основні функції MRP-систем.
2 Історія систем MRPII.Замкнутий цикл.Структура MRPII-систем.
3 Визначення ERP, поняття ЕRP-алгоритму і ЕRP-методології.Відмінності ERP від MRPII.
4 Характеристичні риси ERP-систем.Можливість планування виробництва всіх типів в рамках однієї системи.Забезпечення багатоланкового виробничого планування.
5 Електронний документообіг. Управління документообігом. Визначення системи ЕД і її відмінні властивості.
6 Місце системи електронного документообігу в корпоративній системі управління підприємством. Елементи СЕД як окремі системи.
7 Типові проблеми при впровадженні КІС.
8 Автоматизовані інформаційні системи та їх користувачи. Класифікація користувачив інформаційних систем.
9 Архітектура інформаційної системи.
10 Безпека та авторизація користувачів в SQL. Привілеї доступа. Створення та контроль привілей. Супроводження привілей.
11 Глобальна область системи SGA. Структура SGA.
12 Життєвий цикл інформаційної системи.
13 Логічна структура бази даних. Індекси. Обзори. Генератори послідовностей.
14 Логічна структура бази даних. Схема бази даних та об’єкти схеми.
15 Логічна структура бази даних. Табличні простори. Таблиці. Тимчасові таблиці.
16 Логічна структура бази даних. Типи сегментів.
17 Мова PL/SQL. Використання SQLCODE та SQLERRM. Необроблені виключення.
18 Мова PL/SQL. Використання вбудованих функцій.
19 Мова PL/SQL. Використання тригерів баз даних. Попередні умови. Іменування тригерів. Виведення інформації про тригери.
20 Мова PL/SQL. Використання тригерів баз даних. Проектування тригерів. Створення тригерів.
21 Мова PL/SQL. Використання тригерів баз даних. Типи тригерів. Опції BEFORE/AFTER. Фраза WHEN.
22 Мова PL/SQL. Використання тригерів баз даних. Тригери строки. Доступ до значень стовпців в тригерах строки. Опція REFERENCING.
23 Мова PL/SQL. Використання тригерів баз даних. Умовні предикати. Обмеження на створення тригерів.
24 Мова PL/SQL. Курсори явні та неявні. Управління курсорами.
25 Мова PL/SQL. Курсори. Атрибути курсорів %ISOPEN, %ISFOUND, %ISNOTFOUND, %ROWCOUNT
26 Мова PL/SQL. Курсори. Оператори OPEN, FETCH, CLOSE для керування курсорами.
27 Мова PL/SQL. Курсорні цикли FOR.
28 Мова PL/SQL. Опрацювання вилучень. Обробка возбуждаємих вилучень.
29 Мова PL/SQL. Опрацювання вилучень. Переваги вилучень. Вилучення користувачів. Об’ява вилучень.
30 Мова PL/SQL. Пакети та пакетовані процедури і функції. Порівняння власних і спільних об’єктів. Перекриття імен.
31 Мова PL/SQL. Пакети та пакетовані процедури і функції. Специфікація і тіло пакета.
32 Мова PL/SQL. Пакети. Використання пакетованих курсорів.
33 Мова PL/SQL. Предопределені вилучення. Вилучення, що возбуждаються в оброблювачах. Перехід до оброблювача та з нього.
34 Мова PL/SQL. Пропозиції GOTO та NULL. Мітки.
35 Мова PL/SQL. Процедур, що зберігаються. Структура та синтаксис процедур. Виклик процедур.
36 Мова PL/SQL. Процедури і функцій, що зберігаються. Передача даних в функціях та процедурах. Фактичні та формальні параметри. Позиційна та іменна нотації. Моди параметрів.
37 Мова PL/SQL. Типи даних. Перетворення типів даних. Використання DEFAULT, %TYPE, %ROWTYPE.
38 Мова PL/SQL. Управляючи структури. Ітеративне управління: оператори LOOP та EXIT. WHILE-LOOP, FOR-LOOP.
39 Мова PL/SQL. Функцій, що зберігаються. Структура та синтаксис завдання функцій. Пропозиція RETURN.
40 Процеси користувачів. Процеси Oracle.
41 Словники даних та динамічні представлення. Структура словника даних. Обзори с префіксом USER, ALL, DBA.
42 Структура процеса Oracle.
43 Супроводження бази даних Oracle. Запуск та останов бази даних. Створення бази даних Oracle.
44 Супроводження бази даних Oracle. Стуктури зберігання та відношення між ними.
45 Супроводження екземпляру Oracle. Файли параметрів ініціалізації.
46 Супроводження табличних просторів та файлів даних. Супроводження таблиць та індексів.
47 Табличні простори та файли даних. Табличній простір SYSTEM. Розподілення додаткового простору для бази даних. Онлайнові та офлайнові табличні простори.
48 Управління паралельним доступом. Поняття транзакції, оператори COMMIT, ROLLBACK та SAVEPOINT. Властивості транзакцій.
49 Управління паралельним доступом. Рівні ізоляції. Механізми забезпечення транзакцій. Засоби блокування.
50 Файли даних. Зміст файла даних. Управляючи файли та файл ініціалізації.
51 Фізична структура бази даних. Блоки даних, формат блока даних.
52 Фізична структура бази даних. Екстенти та сегменти. Відношення між сегментами, екстентами та блоками даних.
53 Оптимізація запитів. Охарактеризуйте різні види оптимізації, їх переваги та недоліки.
54 Обробка транзакцій у розподілених застосуваннях.
55 Аудит баз даних.
56 Сформулюйте фундаментальні принципи розподілених систем за Дейтом.
57 Що таке горізонтальна фрагментація даних?
58 Що таке вертикальна фрагментація даних?
59 Що таке протокол двухфазної фіксації?
60 Гомогенні та гетерогенні розподілені системи.
61 Охарактеризуйте методологію CSRP (Customer Synchronized Resource Planning)
62 Охарактеризуйте модулі ERP-системи
63 Охарактеризуйте системи CRM (Customer Relationships Management, управління відносинами з клієнтами).
22.01.2016; 00:04
хиты: 1667
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь