пользователей: 28040
предметов: 12010
вопросов: 223531
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


історія

1 Трипільска культура на українських землях
2 Скіфо-сарматська доба
3 Антична цивілізація на території України: політичний та культурний розвиток.
4 Проблема етногенезу слов’ян. Дохристиянська культура слов’ян на українських землях.
5 Становлення і розквіт Київської держави (кінець ІХ- середина ХІ ст.)
6 Християнізація і розквіт культури Київської Русі: розвиток освіти, письменності, архітектури і мистецтва
7 Роздроблення та занепад Київської Русі (кінець ХІ - середина ХІІІ ст.). Історична і культурна спадщина давньоруської держави.
8 Походження та історична доля назв "Русь" та "Україна"
9 Особливості становлення Галицького князівства у ХІ-ХІІ ст.
10 Утворення Галицько-Волинської держави, її піднесення за правління Данила Галицького.
11 Галицько-Волинське королівство в другій половині ХІІІ - першій половині XIV ст.: політичний розвиток, економіка та суспільство.
12 Культурний розвиток Галицько-Волинської держави: освіта, література, архітектура і мистецтво.
13 Західноукраїнські землі в складі Корони Польської: трансформації в суспільстві та культурі.
14 Українське суспільство в умовах Великого Князівства Литовського
15 Утворення Речі Посполитої: причини і наслідки. Берестейська унія та її вплив на українське суспільство і його культуру
16 Ренесансна література, архітектура, мистецтво на українських землях: основні центри українського ренесансу, діячі та їх твори
17 Джерела і теорії походження українського козацтва. Виникнення Запорізької Січі та її устрій.
18 Козацька культура: ідеологія, ментальність і традиції, військове мистецтво.
19 Козацтво в часи гетьманування Петра Конашевича Сагайдачного.
20 Козацькі повстання кінця XVI - першої третини XVII ст.: причини, хід та наслідки
21 Національно-визвольна війна українського народу під проводом гетьмана Б.Хмельницького.
22 Держава Війська Запорозького: адміністративний устрій, економіка, суспільство, зовнішня політика.
23 Політичні суспільні та культурні процеси в період Руїни (1657-1687)
24 Епоха Івана Мазепи 1687-1709 рр.Перша політична еміграція України
25 Гетьманщина,Слобожанщина,Правобережжя в кінці 17-18 ст : влада,суспільство,економіка
26 Києво - Могилянська академія,як центр освіти та науки України.Поступ в літературі,освіті,музиці та театрі.
27 Особливості барокової архітектури,скульптури та малярства у Гетьманщині
28 Вплив бароко на культуру західноукраїнських земель та Правобережжя: освіта, архітектура, образотворче мистецтво.
29 Романтизм, класицизм, реалізм на українських землях.
30 Особливості модернізму в українській культурі.
31 Суспільно-політична ситуація напередодні і під час Першої світової війни.
32 Нова генерація культурно-політичних діячів України. Різноманіття поглядів на(хзшозапитання) українську державність урядами Центральної Ради, Гетьманату та Директорії УНР;
33 Берестейський мир і його значення в подальшій розбудові держави
34 Роль Центральної ради у відродженні культурно-освітніх процесів в Україні. Політичний і культурний розвиток Української держави періоду Гетьманату
35 Селянський та анархістський рух: програми та ідеали. Феномен Н. Махна.
36 Національно-культурне відродження на Західноукраїнських землях. Проголошення ЗУНР. Українсько-польська війна (листопад 1918 - липень 1919 рр.)
37 Акт злуки УНР і ЗУНР. Питання національного будівництва та соборності в контексті взаємовідносин між урядами ЗУНР та Директорією УНР
38 Збройні змагання та культурні процеси на території України літа 1919 - 1921 рр. Прорахунки зовнішньополітичної діяльності українських державних чинників
39 Наслідки та уроки національної революції 1917 - 1921 рр.
40 Державно-правовий статус УСРР у складі СРСР.
41 Командно-адміністративна економічна модель СРСР та її особливості в Україні. Особливості радянської тоталітарної економічної системи
42 Західноукраїнські землі у міжвоєнному світі. Соціально-економічне становище західноукраїнських земель в складі Польщі, Чехословаччини та Румунії: порівняльний аналіз.
43 Державна політика у сфері культури в УСРР. Репресії 1930-х: Голодомор, «Розстріляне відродження»
44 Українське питання в національній політиці Польщі, Румунії та Чехословаччини: порівняльний аналіз
45 Українське питання напередодні Другої світової війни
46 Початок Другої світової війни і радянізація Західної України в період 1939 - 1941 рр.
47 Нацистська окупація України. Рух Опору в ході війни
48 Завершення Другої світової війни. Внесок українського народу в перемогу над нацизмом.
49 Особливості культурного процесу в роки війни.
50 Вразливі та суперечливі питання Другої світової війни і повоєнних років (Голокост, колаборація, Волинська трагедія, депортації, акція Вісла).
51 Україна у повоєнному світі.
52 Десталінізація, шістдесятництво, дисидентський і правозахисний рух (кінець 50-х, 1980-ті роки).
53 Радянська політика русифікації та її вплив на українську культуру. Повсякденне життя радянської людини: побут, свята, традиції.
54 Незалежність те особливості державотворення в 1990-х та на початку 2000-их років. Пострадянська спадщина: номенклатурний капіталізм, олігархічно-кланова система.
55 Українська культура: від посттоталітаризму до творення нового соціокультурного простору.
56 Помаранчева революція 2004 року: ілюзії, здобутки та втрачені можливості.
57 Суспільно-політичні, культурні процеси 2004-2014 рр.: від Помаранчевої революції до революції гідності 2013-2014 рр.
58 Сучасна агресія Росії проти України.
59 Україна у глобалізованому світі. Культурні здобутки українців діаспори
60 Україна на міжнародній арені в сучасний період.
23.12.2015; 04:20
хиты: 1642
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь